Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dvigubi standartai

Prieš gėjų paradą Maskvoje
protestuoja Rusijos ultradešnieji

Šiomis dienomis sukako 14 metų, kai buvo panaikintas Sovietų Sąjungoje galiojęs įstatymas, pagal kurį homoseksualai buvo sodinami į lagerius. Ta proga homoseksualų teisių gynėjai, nepaisant Maskvos mero Jurijaus Lužkovo draudimo, bandė surengti demonstraciją. Keli šimtai homoseksualų, taip pat daugybė Maskvoje akredituotų užsienio valstybių žurnalistų išėjo į vieną Maskvos aikščių. Buvo skelbiama, kad demonstracijos vietą prižiūrės daugybė milicininkų ir omonininkų, atgabentų net iš Pamaskvės miestų. O pats Maskvos meras J.Lužkovas, ne kartą išvadinęs homoseksualus šėtono išperomis ir satanistais, įspėjo, kad ir šį kartą homoseksualams, kuriuos meras pavadino nusikaltėliais, bus negailestingai smogta „visa įstatymų jėga“. Taip ir buvo padaryta. Su homoseksualų demokratais buvo susidorota netgi griežčiau ir daug grubiau nei su politinės opozicijos Nepritariančiųjų maršo dalyviais. Be milicijos ir omonininkų, į aikštę iš anksto suplaukė Rusijos nacionalistai su savo hitlerinės Vokietijos vėliavą primenančiais simboliais. O fašistuojantys skustagalviai, iškėlę rankas į priekį, kartojant nacių pasisveikinimą, puolė mušti homoseksualus. Pastarieji to aiškiai nesitikėjo, nes į savo renginį buvo pasikvietę ir keletą europarlamentarų bei Vokietijos Bundestago narių. Be vietinių fašistų ir milicijos būrių, demonstrantus puolė ir įvairių stačiatikių organizacijų atstovai. Jie, nešdami ikonas, irgi puolė gėjus kumščiais ir lazdomis šaukdami „mirtis homikams!“ Milicija ir OMON’o smogikai ne tik netramdė puolančiųjų, bet ir aktyviai padėjo jiems mušti tuos, anot Maskvos mero, „šėtono išperas“. Daužė juos guminėmis lazdomis ir spardė, grūdo į iš anksto atvežtus autobusus. Buvo sumušti ir areštuoti europarlamentaras italas Markas Kepatas bei Vokietijos Bundestago (parlamento) narys Volkeris Bekas.

Įdomu, kad Europos Komisija, kai Lietuvos sostinės vadovai neleido prie savivaldybės rūmų išskleisti didžiulės homoseksualų vėliavos ir „tolerancijos“ vilkikui atvykti į Vilnių, bemat ėmė „bombarduoti“ Lietuvą visokiais laiškais ir įspėjimais dėl „žmogaus teisių pažeidimo“. Nesvarbu, kad nė vienas Lietuvos gėjų ar lesbiečių ne tik nenukentėjo, bet ir per visas televizijas bei kitas žiniasklaidos priemones pūtė savo homoseksualinę propagandą. Tuo tarpu nesigirdėjo, kad Europos Komisijos vadovai kaip nors reaguotų į brutalų susidorojimą Maskvoje. Tuo labiau kad ir pernai vasarą, bandant surengti homoseksualų paradą Maskvoje, su jais buvo susidorota taip pat žiauriai kaip ir praėjusį savaitgalį. Tai rodo, kad Briuselio biurokratai laikosi dvigubų standartų. Išpūsdami mitą apie „netradicinės orientacijos“ asmenų neegzistuojančias bėdas Lietuvoje, visiškai užmerkia akis prieš tai, kas vyksta Maskvoje. O tos represijos ir susidorojimai juk vyksta ne tik homoseksualų atžvilgiu.

Reuters nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija