Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaimintasis Jurgis Matulaitis šiandien

S. Albina PAJARSKAITĖ, MVS

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

Birželio 28 dieną sukanka 20 metų nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871-1927) paskelbimo Palaimintuoju. Todėl šiuo metu, kada, atrodo, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė specialiai atvyko į Lietuvą įsakmiai mums priminti, kad šventieji Danguje trokšta padėti mus stiprindami per žmogiškai suvokiamą artumą – savo relikvijas, negalime neprisiminti mums artimiausio šventojo, mūsų tautiečio Palaimintojo Jurgio Matulaičio, kurio žemiškieji palaikai (relikvijos) prieš 20 metų iškelti į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažosios Bazilikos altorių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija