Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Reikėtų daugiau reklamos knygoms

Šiais laikais „Katalikų pasaulio“ ir kitos katalikiškų knygų leidyklos išleidžia nemažai gerų knygų, tačiau jos nepasiekia tolimų vietovių knygų mylėtojų (ar yra tiesiog nepasiekiamos kaip ir žvaigždės, spindinčios giedrame nakties dangaus skliaute). Taip atsitinka todėl, kad leidyklos neišreklamuoja savo leidinių, o jei ir reklamuoja, tai per menkai, ir ta reklama nepadeda knygos įsigyti. Pavyzdžiui, „Bažnyčios žinios“ kartais parašo, kad išleista vienokia ar kitokia knyga, bet kaip ją gauti iš leidyklos, nepasako. O būtų labai gerai, kad leidykla nurodytų, kiek knyga kainuoja leidykloje, kiek kainuotų knygą iš jos parsisiųsti paštu, ir nurodytų asmenį, kam siųsti užsakymo raštą ir pinigus knygai gauti. Dabar leidyklos knygas leidžia, bet tolimų rajonų knygynuose jų negalima rasti. Iki šiol tik mano mielas laikraštis „XXI amžius“, aprašydamas išleistas knygas, nurodo knygos kainą, kiek kainuotų jos siuntimas paštu, paaiškina, kam siųsti užsakymus ir pinigus knygai gauti. Ačiū mielam „XXI amžiui“ už tinkamą reklamą. Jis man padėjo įsigyti jo aprašytas knygas paštu. Būtų gerai, kad taip visos katalikiškų knygų leidyklos reklamuotų ir platintų savo išleistus leidinukus. Tada ir tolimų vietų knygų mylėtojai galėtų įsigyti ir skaityti. Tada ir skaitytojų būtų daugiau, ir knygos paplistų plačiau.

Būtų labai gerai, kad katalikiškos knygų leidyklos savo leidinius skelbtų visuose katalikiškuose laikraščiuose: „Bažnyčios žiniose“, „XXI amžiuje“, „Katalike“ su visa nuoroda, kaip parsiųsdinti knygą paštu, tada knygoms atsivertų keliai ir į tolimų užkampių parapijas.

Tikiuosi, kad šis mano paraginimas bus bent iš dalies išgirstas ir nors kiek palengvins katalikiškų knygų kelią į tolimų skaitytojų namus.

Kun. jubil. Vladislovas JUŠKYS

Pagramantis, Tauragės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija