Atnaujintas 2007 birželio 29 d.
Nr.50
(1547)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Būkime budrūs

Nusistebėjau, kai vienoje šeštadieninėje Žinių radijo laidoje buvo pristatyta nauja „religija“. Šios laidos metu jos vedėjas Audrys Antanaitis kalbino tris viešnias – Lietuvos bahajų bendruomenės nares Natalją Utenkovą ir jos drauges. Atsakinėdamos į laidos vedėjo klausimus bahaizmo išpažinėjos kėlė aukštumon savo „tikėjimo“ (iš tikrųjų ar ne islamo šiitų sekta?) „privalumus“, lygindamos jį su krikščioniškuoju:

1. Neprimetamas tiesos ieškojimas („pats skaitai, galvoji, atrandi tiesas“). Tarytum Šventasis Raštas būtų kam nors primetamas. Nereikia painioti primetimo ir raginimo skaityti Šventąjį Raštą. Juk koks esi katalikas, jei neturi gilaus tikėjimo tiesų suvokimo. Jei norime sekti Kristumi, reikia pažinti Dievą.

2. Šis „tikėjimas“ yra jaunas, atėjęs kartu su Baha Ulos (prieš 150 metų) atėjimu, ir jis pretenduoja tapti ateities religija, kuri turi apimti visą pasaulį. Todėl bahaistų tikslas – misijų skelbimas. (Deja, jaunumas dar nėra bahaizmo „privalumas“, jaunumas čia – neesminis dalykas.) O prieš 2000 metų atėjęs Kristus, Dievo Sūnus, visos žmonijos Atpirkėjas, atėjo visam pasauliui ir visiems amžiams. Jis, mirties ir nuodėmės Nugalėtojas, ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

3. Nėra išpažinties, nėra šventikų, nėra bažnyčios, tik namai. Atseit koks palengvinimas! Ir kaip joms gera, kad nereikia gailėtis už nuodėmes ir net jų išpažinti Dievo tarnui!

Man savo ruožtu dar labai norėtųsi pridurti: jeigu nėra šv. Mišių, Kristaus aukos atminimo, tai nėra ir Dievo.

Yra komunistų noras skaldyti ir valdyti, kaip sovietmečiu, nes kolaborantai įsitvirtino valdžioje. Todėl ir puolama Katalikų Bažnyčia, dvasininkai. Ypač tie, kurie atsidavę Dievui ir Bažnyčiai. O tie, kurie demonstruoja celibato nesilaikymą, bijau suklysti, bet panašu, kad jie yra užverbuoti (prieš keletą metų, atrodo, tuomet, kai A.Paulauskas tapo Seimo pirmininku, per Lietuvos nacionalinį radiją buvo skelbiama, jog bus verbuojami dvasininkai, mokytojai, gydytojai ir t.t.). Esu pati susidūrusi su medike, kuri nei iš šio, nei iš to procedūros metu ėmė apgailestauti, kad R.Paksas buvo neteisingai puolamas ir neteisingai apkaltintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Konstituciją dėl to, kad „pajudino“ valdžią. Taip, „agitatoriai“ dirba savo darbą visur.

O mes, krikščionys, būkime tvirti. Nepasiduokime gundymams ir agitacijoms.

Leokadija Jūratė ČEPULIENĖ

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija