Atnaujintas 2007 rugpjūčio 17 d.
Nr.61
(1558)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prisijaukino Senamiesčio bažnyčia

Bronius VERTELKA

Panevėžio Šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčios vaikų
ir jaunimo choro vadovė
Liuda Vėžytė

Ji nemėgsta, kad apie ją rašytų. Ji – tai Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, miestelėnų dažniau vadinamos Senamiesčio, bažnyčios vaikų ir jaunimo choro vadovė Liuda VĖŽYTĖ.

Vaikšto pėsčiomis, mina dviratį

Sutarėme susitikti prie Senamiesčio bažnyčios, prie Liudai mieliausios šventovės. Pasirodė ji taip nelauktai, tarsi kaip paukštukas būtų purptelėjęs nuo šakos. Liuda dažniausiai vaikšto pėsčiomis, tik retais atvejais, jeigu būtina skubėti, lipa autobusan. Patikima transporto priemone panevėžietė laiko dviratį. Kartą juo važiavo iš Vilniaus į Druskininkus bendraminčių kompanijoje. 130 kilometrų kelias neprailgo. Šiaip mindama dviratį aplanko savo pažįstamus, draugus, gimines. Dar nėra praradusi patogios dviratės transporto priemonės – jos nepalieka neprirakintos.


Didžiausias turtas – mylėti žmogų

Jonas PETRONIS

Smalvų kaimo gyventoja
Ona Balsienė – jau šimtametė

Tokia šventė atkeliauja į retai kieno namus. Šimtojo gimimo metų jubiliejus svarbus ne tik jubiliatui, jo giminei, artimiesiems, bet ir kaimynams, visai bendruomenei. Zarasų rajono Turmanto seniūnijos Smalvų kaimo gyventojai Onai Balsienei lemtis tokią šventę padovanojo. Jos gyvenimas jau ne dešimtimis metų, o šimtmečiu matuojamas.

Nugyventas gražus gyvenimas, jame daug gražių ir turiningų puslapių. Prieš šimtą metų Ona gimė Sauliakalnio kaime, netoli Smalvų. Šis kraštas jai mielas ir savas, ji džiaugiasi, kad iš jo likimas niekur nenubloškė. Kai ištekėjo, persikėlė irgi netoliese – į Biliūniškės kaimą. Melioracija iškėlė ir iš ten. Laimei, kad irgi netoli. Sūnus Antanas Smalvose prieš tris dešimtmečius pasistatė namą ir jau nuo tada ji čia glaudžiasi. Čia susirenka jos brangiausi žmonės – jauniausias sūnus Stasys, dukra Janina. Atvažiuoja keturios vaikaitės, du vaikaičiai. Prieš septynerius metus šeima dar padidėjo. Ona sulaukė ir pirmosios provaikaitės, o prieš porą mėnesių šimtametę prosenelę savo klyksmu pasveikino ir dar viena provaikaitė Elzė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija