Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Žemaičių kerštas

Ar už nepelnytą pravardžiavimą (turbūt Marcelijaus Martinaičio „Kukučio baladės“ bus prasikaltę), ar už pelnytai atstatydintą prezidentą žemaitį keli žemaičiai pasišovė lietuvių tautai keršyti. Iš pirmo žvilgsnio naiviai ir juokingai atrodo tas kerštas, tačiau, kai mūsų valstybinės institucijos iš didelio „nerašto“ pridaro visokių akibrokštų, galima sulaukti visai nejuokingų pasekmių. Ko vertas vien Konstitucinio Teismo pilietybės įstatymo „išaiškinimas“!

Antai kietasprandis telšietis Antanas Kontrimas, savo barzda kilnojantis statines ir mergas, neseniai savo „kultūrą“ demonstravęs užsienyje ir komercinio kanalo laidoje, turi Teisinių institucijų departamento prie Teisingumo ministerijos raštą, kuris leidžia jam pase įsirašyti tautybę „žemaitis“. Penki naujosios „žemaičių tautos“ iniciatyvinės grupės nariai – buvęs seimūnas paksininkas Egidijus Skarbalius, minėtas Antanas Kontrimas, Alvydas Jokšas, Arvydas Norvydas, vilnietis Liudvikas Ragauskis – net žemaičių „tautos“ registrą kurti sumanė ir pasiskelbė, kad jau 1,5 tūkstančio „tautos“ narių suregistravo ir dar dešimteriopai daugiau suregistruoti tikisi. Belieka sulaukti Konstitucinio Teismo „išmintingųjų rašto aiškintojų“ išvadų, kad į registrą gali pakliūti ir sūduvių, dzūkų ir aukštaičių „tautos“. Tik lietuvių tautos nebeliks. Nejuokaujant, broliams žemaitėliams vertėtų išsiaiškinti tautos sąvoką. Tam užtenka atsiversti „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ ir perskaityti: „Tauta – istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą kilmę, žemę, kalbą, istoriją, kultūrą“. Galima, žinoma, rasti tautų, kurios kalba keliomis kalbomis, gyvena įvairiose teritorijose, tačiau jas vienija bendras istorinis likimas arba istorinio likimo bendrystė. Tokia yra žydų tauta: kalba keliomis kalbomis, neturėjo valstybės (iki 1948 m.), išsiblaškiusi po pasaulį. Tačiau žydų tautinės priklausomybės saitai matuojami tūkstantmečiais, daugybe pasaulyje garsių vardų, paženklintų tvirtu istorinio likimo bendrystės ženklu. Žemaičių istorinis likimas lietuvių tautoje nėra išimtinis, jis – ženklintas lietuvių tautos bendrystės ženklu.

Iš tikrųjų žemaičiai gali didžiuotis savo atkaklumu siekiant tikslo, išsaugota gražia tarme bei daugeliu kitų gerų etninių savybių, tačiau ant Lietuvos tūkstantmečio slenksčio (netenka abejoti, kad lietuvių tauta jau buvo iki jos paminėjimo) atsisakyti istorinio likimo bendrystės – protu nesuvokiamas akibrokštas. Lietuvos karalystė 1253 m. buvo sukurta kamieninės lietuvių tautos pagrindu, pirmoji Lietuvos Respublika 1918 m. sukurta ir 1990 m. atkurta tautiniu pagrindu, todėl mintys bei kalbos apie kitas tautas Lietuvos valstybėje – kelia juoką.

Labai panašu, kad ne žemaičiai sugalvojo bei bando kurpti iš kultūrinio politinį darinį. Iš nesenos patirties mename, kaip sovietai kurstė neva lenkiškus, o iš tikrųjų, – „ant KPSS platformos“ partiečių šutvės autonomininkus. Tokie kurstymai, regis, neišnyko iki šių dienų. Ar ne SSRS teisių ir pareigų perėmėja Rusija, skirianti propagandai „artimajame užsienyje“ milžiniškas lėšas, bus pakišusi minėtiems žemaičiams „parapijinį patriotizmą“? Nedraugiškai kaimynei būtų paranku „nuraminti“ susipešusius „mešką“ ir „arklį“ ir įvesti „tvarką ir teisingumą“. Vytautas, siekdamas netrukdomai veikti Rytuose, buvo trumpam užrašęs Ordinui Žemaitiją, tačiau jis pats 1401 ir 1409 m. skatino žemaičių sukilimus, kol 1411 m. Žemaitiją atgavo bei 1413 m. ją apkrikštijo. Dabar gal siekiama, kad Žemaitija, kaip užhipnotizuotas triušis, be prievartos eitų Rusijai į nasrus.

Mano nuomone, kelių naivuolių pasidavimą klastai ar juokingą kerštą valstybei reikia palikti užmarščiai kaip dėmesio nevertą, nevykusį žaidimą.

Algimantas Zolubas

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija