Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Sekmadienis su vyskupu

Vyskupas Rimantas Norvila teikia
Sutvirtinimo sakramentą.
Toliau – mons. dr. Arūnas Poniškaitis

PLOKŠČIAI. Rugsėjo 23 dieną, sekmadienį, čia pirmą kartą lankęsis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje aukojo šv. Mišias, teikė Sutvirtinimo sakramentą.

Koncelebracijoje dalyvavo jo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis. Savo pamoksle kreipdamasis į susirinkusiuosius vyskupas sakė, kad šiais laikais labai stengiamės norėdami pagerinti savo materialinę gerovę, tačiau beveik nematome tokių, kurie rūpintųsi dvasiniais dalykais, gerumu, sąžiningumu ir padėtų kitiems. Viešpats pažadėtas amžinas gyvenimas – ne tušti žodžiai.


Aleksoto dekanate

Paminėjo ilgametę chorvedę

Kan. Robertas Bruzga
dalijasi prisiminimais
apie seserį Inocentą

GARLIAVA. Rugsėjo 23 dieną 12 val. šv. Trejybės bažnyčioje sumos šv. Mišias už šios bažnyčios chorvedės Zuzanos Miliūtės – sesers Inocentos (1915–1997) sielą jos mirties dešimtmečio proga aukojo Balbieriškio klebonas kan. Robertas Bruzga ir Garliavos klebonas kun. Kęstutis Vosylius. Giedojo Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus, Garliavos bažnytinis choras, diriguojamas Jovitos Rutkauskaitės.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Pašventinta nauja Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos koplyčia

 

Švč. Mergelės Marijos
Krikščionių pagalbos
koplyčia Karčiupyje

Karčiupis. Rugsėjo 30 dieną, sekmadienio pavakarę, čia sugužėjo minia vietinių ir aplinkinių kaimų gyventojų bei svečių dalyvauti naujosios koplyčios šventinimo iškilmėse.

Sovietmečiu, statant Kauno hidroelektrinę, daugelis gyventojų iš būsimų marių dugno buvo keliami į naujas gyvenamąsias vietas. Viena tokių vietų – prie greitkelio Kaunas – Vilnius esantis Karčiupio kaimas. Jame gyvena apie 100 nuolatinių gyventojų, antra tiek jų apsigyvena vasarą soduose. Ši vietovė priklauso Rumšiškių parapijai. Ilgai puoselėta mintis pastatyti Karčiupio gyvenvietėje koplyčią galiausiai įgyvendinta – kukliai didinga Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos koplyčia papuošė Karčiupį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija