Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Benediktas XVI: belstis į žmonių širdis

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI uždeda
mitrą jo konsekruotam
Lvovo (Ukraina) arkivyskupui
koadjutoriui Miečislavui Mokrickiui

Popiežiaus pirmosios konsekracijos

Pirmą kartą per savo pontifikatą popiežius Benediktas unikaliu būdu iškėlė vidinį ryšį tarp vyskupiškos tarnystės ir Viešpaties angelų misijos. Šešių naujų vyskupų – penkių italų ir vieno lenko – konsekravimo iškilmės įvyko rugsėjo 29 dieną, kai Bažnyčioje celebruota trijų šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo liturginė šventė. Jaudinančioje šv. Mišių homilijoje Šventasis tėvas priminė, kad ankstyvojoje Bažnyčioje į vyskupus buvo kreipiamasi kaip į „angelus“, kadangi ir jie, kaip tos dangiškosios būtybės, turi būti tikri „Dievo žmonės“, kurių gyvenimas orientuotas į Dievą, kad pas Jį vestų jiems patikėtas tikinčiųjų bendruomenes.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija