Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Aš vėl šaly, kur pievos žalios…“

Dainuoja Alytaus ansamblis
„Šilagėlė“. Kairėje kalba vadovė
Antanina Urmanavičienė

Tikrai, tą rytą malonia atolo žaluma keliautojų akis glostė Lietuvos laukai. Rugpjūčio 12-osios ankstyvą rytą Katalikių moterų draugijos nenuilstanti kelionių organizatorė mokytoja Vlada Čivinskienė vėl palinkėjo pasvaliečių moterų autobusui dvasingo bendravimo Pivašiūnuose, didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaiduose.


Ką man davė vasara – Dievo dovana?

Lektorius Eligijus stovyklautojus
ruošia kvėpavimo pratyboms

Visa tai, ką turime (taigi ir vasara), mums yra duota Dievo dovana. Vasara – geras laikas keliauti, bendrauti...

Utenos rajone, prie gražaus Giedrio ežero, vyko sveikatingumo klubo „Gija“ (vadovė Angelė Mažeikienė) trijų dienų vasaros stovykla. Tikslas – pailsėti fiziškai ir pakilti dvasiškai padedant sau pačiam ir šalia esančiam.


Piligriminė kelionė į Kryžių kalną

Kryžių kalno vienuolynas.
Vilkaviškio vyskupijos
„Caritas“ savanorių susitikimas
su pranciškonu broliu Mykolu

Piligriminę kelionę, vykusią rugpjūčio 30 dieną, mums dovanojo Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“. Tai dovana „Caritas“ darbuotojoms, savanorėms, kurios savo nuoširdžiu darbu stengiasi palengvinti vargšų ir nuskriaustųjų dalią. Keliavome autobusu. Piligriminei kelionei vadovavo ir pabuvo gidėmis Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ referentė bei „Savanorių mokymo“ programos vykdytoja Aušra Adomavičiūtė ir religinio švietimo referentė Lina Mažeikaitė.


Be pinigų, yra ir kitų turtų

Jurgis BIELINIS,

kraštotyrininkas

Prie Laisvės paminklo
Lapėse 1930 metais

Neseniai perskaičiau Algirdo Ruzgio, Lapių centrinio vartotojų kooperatyvo pirmininko, straipsnį „Noriu, kad mane suprastų“, išspausdintą „Tėviškės žiniose“ (2007 09 08). Manau, jūs, gerb. A.Ruzgy, taip pat turite lapiečius suprasti. Ir ne tik lapiečius, bet ir dar daugelį Lietuvos žmonių, nes jie nepamiršo tų, kurie žuvo už Lietuvos laisvę. Čia, po jūsų kooperatyvo sandėliuku, yra didvyrių paminklo pamatai ir čia buvo numesti partizanų kūnai. Sprendžiant iš prie straipsnio esančios nuotraukos, jūs esate tokio amžiaus, kad privalote atsiminti pokario laikus, „klasių kovą“, gal joje ir dalyvavote, turite prisiminti, kaip Lapių laisvės paminklas tapo paminklu Stalinui ir kaip jis atsidūrė po žeme. Pakartokime istorijos pamoką.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija