Atnaujintas 2007 spalio 5 d.
Nr.75
(1572)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ėjimas žirgu

Rusijos prezidentas V.Putinas sužaidė dar vieną politinį žaidimą. Faktiškai tapusios valdančiąja ir asmenine V.Putino partijos „Vieningoji Rusija“ („Jedinaja Rosija“) suvažiavime, kuris vyko jau gerokai primirštu SSKP suvažiavimų stiliumi (o delegatų kalbos tradiciškai buvo palydimos „audringais ilgai trunkančiais plojimais“), netrūko tiesiog vergiškų suvažiavimo dalyvių maldavimų „mūsų brangiajam Vladimirui Vladimirovičiui“ nepalikti partiečių politinio vandenyno bangose ir kelti savo kandidatūrą į Valstybės Dūmą „Vieningosios Rusijos“ partijos sąraše, jeigu atsisako būti renkamas prezidentu trečiajai kadencijai. V.Putinas, kiek pasispyriojęs sutiko, kad būtų įrašytas partijos kandidatų sąraše pirmuoju numeriu. Rinkimai į Rusijos Valstybės Dūmą įvyks gruodžio 2 dieną. Kad tai gudrus V.Putino žingsnis, dauguma apžvalgininkų net neabejoja. Aišku ir tai, kad „Jedinaja Rosija“, kaip kažkada SSKP Sovietų Sąjungos Aukščiausioje Taryboje, turės absoliučią daugumą, o pati Dūma taps tiktai klusni rankų kilnotoja ir Vyriausybės nurodymų vykdytoja. Todėl politologai V.Putino sprendimą kelti savo kandidatūrą į Dūmą vertina kaip sutikimą tapti Rusijos premjeru. Netgi prognozuojama, jog dabar visa politinė valdžia iš Kremliaus persikels į Vyriausybės rūmus, o prezidentas, nesvarbu kas iš to paties V.Putino statytinių bus išrinktas, tebus tiktai reprezentacinė figūra: dalins ordinus ir medalius, anot vieno šmaikštaus rusų žurnalisto, „už skęstančiųjų gelbėjimą“ ir klusniai pasirašinės Vyriausybės priimtus sprendimus.

Vis dar gyvuojanti Rusijos opozicija „Kitokia Rusija“ savo kandidatu į prezidentus iškėlė buvusį pasaulio šachmatų čempioną Garį Kasparovą. Galima pažymėti, kad „Kitokia Rusija“ oficialiai yra ne politinė partija, o politinis judėjimas. Tokiu būdu „Kitokia Rusija“ neturi teisės kelti savo kandidatų į Valstybės Dūmą. „Kitokios Rusijos“ federaliniam susirinkimui, be G.Kasparovo, buvo siūlyta iškelti opozicijos kandidatu į prezidentus ir buvusį premjerą Michailą Kasjanovą, nors pastarasis dar liepos mėnesį pasitraukė iš šio judėjimo ir įkūrė savo politinę partiją – „Liaudis už demokratiją ir teisingumą“. Tad pasaulio šachmatų čempionas G.Kasparovas bus ne vienintelis opozicijos kandidatas, nes M.Kasjanovas pareiškė irgi kelsiąs savo kandidatūrą. Niekas neabejoja, kad opozicijos kandidatai į prezidentus beveik neturi jokių šansų. Anot vieno Maskvos laikraščio, didžioji dauguma Rusijos piliečių tiesiog V.Putino užhipnotizuoti. Todėl į Dūmą „dėl akių“ gali patekti tiktai keliolika V.Žirinovskio rėksnių ir G.Ziuganovo komunistų. Tačiau tai tebus tik demokratijos vaidinimas. Išties įdomus faktas, kad Rusijos komunistus remia tiktai 15–20 proc. rinkėjų. Tad V.Putiną jau galima vadinti SSKP įpėdinės „Vieningoji Rusija“ genseku ir vieninteliu valdovu, nesvarbu kokias pareigas jis užimtų netolimoje ateityje.

Petras KATINAS

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija