Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Meilės išpažintis gimtajam kraštui sustabdytomis grožio akimirkomis

Prof. Ona Voverienė

Rusnė, 1968 m.

Manoji Lietuva –

Kalvų, klonių ir miškų, upių, ežerų šviesa.

Istorinės atminties paminklai, pakelių kryžiai.

Sodžiaus pakylėta lietuvio pasaulėjauta.

 

Manoji Lietuva –

Atgimimas, apšlakstytas džiaugsmo ir

skausmo ašaromis.

 

Dvasios atsinaujinimas, tvyrantis viršum mūsų,

Tarsi šventas senolių priesakas laisvės

siekiams.

Vytautas Ylevičius

Šiais fotomenininko Vytauto Ylevičiaus žodžiais prasideda jo naujausias fotoalbumas „Manoji Lietuva” (V., 2007). Tuose žodžiuose telpa ir visas fotomenininko kūrybos kelias, ir jo gyvenimo prasmė, skirta jo didžiajai meilei Lietuvai. Ypač Lietuvai – nepaprasto grožio, papuoštai kalvomis ir kloniais, miškas ir ežerais, istoriniais paminklais ir pakelės kryžiais, nušviestai lietuviško dvasingumo šviesa, tarsi lotoso žiedas pakilusiai virš dumblo ir visko, kas tame dumble veisiasi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija