Atnaujintas 2007 spalio 17 d.
Nr.78
(1575)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Poezija – „Į tavo širdį“

Laimutė Navickaitė su tėvu Broniumi

Rūta Averkienė

Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko dargužiškės Laimutės Navickaitės kūrybos vakaras. Jame pristatytas pirmasis Laimutės poezijos rinkinėlis „Į tavo širdį“. Pati autorė save ir savo poeziją pristatė žodžiais: „Aš paprasta kaimo mergiotė iš Dzūkijos miškų. Ilgakasė geltonplaukė, mėlynų tartum lino žiedas akių. Bridau šaltą rasą, žvaigždes skaičiavau ir galvojau: o dangau, aš viską atiduočiau, kad neprarasčiau jų daugiau...“

Iš tiesų Laimutė negali matyti, ji turi ir kitų sveikatos problemų, tačiau kuria gražias eiles – paprastas, šiltas. Laimutė gyvena su tėvais Dargužiuose ir dalyvauja Varėnos meno mylėtojų veikloje, skaito savo kūrybą. Jos eilėraščiai spausdinti Varėnos rajono ir respublikinėje spaudoje bei neregių literatų almanache „Žodžio spalvos“, poezijos almanache „Gyvenimo vaivorykštė“.

Pristatydama savo pirmąją knygą, autorė dėkojo visiems, bent kiek prisidėjusiems, kad šis rinkinėlis patektų į skaitytojų rankas. Už galimybę rankose laikyti savo kūrybos knygutę labiausiai Laimutė dėkojo Varėnos rajono savivaldybės merui Vidui Mikalauskui ir radijo laidų redaktorei, žurnalistei Gemai Patribonienei.

Rajono meras V.Mikalauskas, sveikindamas knygutės autorę, sakė, jog Laimutės kūryba kompensuoja jos negalią, ji apdovanota noru skleisti gerumo šviesą. Jis sakė, jog Laimutės šeima yra puikus pavyzdys, kaip net ir didelių negandų slegiamas žmogus gali išlikti tvirtas, nepalūžęs, džiaugtis tuo, ką gyvenimas dovanoja kiekvieną dieną. „Imponuoja jos ryžtas ir kova už gyvenimą“, – sakė meras.

Rajono vadovas Laimutei ir visur ją lydinčiam ir globojančiam tėveliui Broniui Navickui linkėjo stiprybės ir sėkmės. Meras sakė, kad ši kukli, bet šilta ir maloni knygelė būtinai turi pasiekti rajono mokyklas, nes yra geras pavyzdys, kad žmogus, jeigu labai nori, gali pasiekti be galo daug.

Knygos autorę sveikino ir už teigiamą požiūrį į gyvenimą dėkojo Valkininkų seniūnas Jonas Urbaitis, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė. Laimutės kūrybos vakare puikias dzūkiškas dainas dainavo Varėnos aklųjų ir silpnaregių moterų ansamblis „Sesulės“.

Varėna

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija