Atnaujintas 2007 lapkričio 7 d.
Nr.82
(1579)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno meninio gyvenimo aidai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Spalio mėnesį Kaune vyko renginiai, skirti miesto istorinės ir dabartinės meninės veiklos perspektyvoms aptarti. Tai Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno dailės galerijos ,,Meno parkas“ dešimties metų jubiliejus ir Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto konferencija „Kauno meno mokykla: istorinės ištakos, meninės ir pedagoginės tradicijos, ateities perspektyvos“.


Bibliotekininkės – skaitytojams…

Vytautas Bagdonas

Vyr. bibliotekininkė Elena Bublienė
negailėjo padėkos žodžių
renginio dalyviams

Svėdasų bibliotekos darbuotojos Elena Bublienė, Violeta Gliaudelienė ir Dalia Paulavičienė ne tiktai maloniai aptarnauja skaitytojus, bet nuolat pasiūlo svėdasiškiams įvairių įsimintinų renginių: parodų, naujų knygų pristatymų, literatūrinių popiečių, diskusijų klubų, susitikimų su rašytojais, svėdasiškiais literatais.


Dovana tėviškės muziejui

Rūta AVERKIENĖ

Aktorius Tomas Vaisieta
prie savo apdovanojimų,
kurie tapo Perlojos krašto
muziejaus eksponatais

Spalio 20 d., šeštadienį, Perlojos krašto muziejuje perlojiečiams ir svečiams buvo pristatyti kraštiečio, Perlojos garbės piliečio, aktoriaus, Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo ordino kavalieriaus Tomo Vaisietos gimtosios Perlojos bendruomenei dovanoti beveik penkiasdešimt metų trunkančio kūrybinio darbo liudininkai – įvairūs apdovanojimai, afišos, nuotraukos, paveikslai – beveik keturi šimtai didelių ir mažų eksponatų.


Knyga – kaip malda

Bronius VERTELKA

Janinai Inčiūrienei kūryboje
Dievo palaimos linkėjo
jos knygos sudarytojas
kaunietis Aleksandras Žarskus.
Sėdi generalvikaras
kan. dr. Robertas Pukenis

Pasitaiko, jog akimis permetęs vieną kitą naujos knygos puslapį, padedi ją į šoną. Nesiskaito, nuobodu, nieko naujo nepasako. Absoliučiai priešingai buvo paėmus į rankas Janinos Inčiūrienės knygą „Aš neklausiu ar reikia, bet duodu“, kurios pristatymas vyko spalio 20-ąją Panevėžio kraštotyros muziejaus Moigių salėje. Pabūti kartu su kūrinio autore atėjo jos artimieji, giminės, draugai, pažįstami, atvyko panevėžietės talentą gerbiantys svečiai iš Vilniaus, Kauno, Birštono, Molėtų bei kitų rajonų. Moigių salėje vyravo pakili nuotaika dar ir todėl, kad prieš šį susibūrimą Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje dalyvavome šv. Mišiose, kurias J.Inčiūrienė buvo užsakiusi savo knygos leidėjams, rėmėjams, platintojams, skaitytojams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija