Atnaujintas 2008 sausio 25 d.
Nr.7
(1800)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Paminėtos buvusio klebono 100-osios gimimo metinės

Kun. Viktoras Šauklys,
MIC, minint 90-metį
Kęstučio SKUJAUS nuotrauka

GIRDŽIAI. Sausio 13 dieną Girdžių Šv. Marijos Magdalieties bažnyčioje minėta ne tik Laisvės gynėjų diena, kurią simbolizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bei partizanų vėliavos su Šaulių garbės sargyba, bet ir amžinos atminties kunigo Viktoro Šauklio, MIC, 100-sios metinės.

Šv. Mišias aukojo Jurbarko klebonas dekanas kun. Kęstutis Grabauskas, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC, ir Telšių vyskupijos kurijos sekretorius kun. Ramūnas Norkus.


Šiaulių vyskupijoje

Pakruojo dekanate

Atminties šviesa

Kunigai po šv. Mišių prie
prieš 25-erius metus mirusio
prelato L. Pratkelio kapo

LINKUVA. Sausio 7 dieną į Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės šventovę rinkosi miestelio žmonės paminėti buvusio parapijos klebono, šviesaus atminimo prelato Leopoldo Pratkelio 25-ųjų mirties metinių. Šv. Mišias koncelebravo Linkuvos parapijos klebonas teologijos licenciatas kun. Saulius Paliūnas su Smilgių klebonu apaštaliniu protonotaru Broniumi Antanaičiu ir Panevėžio Katedros kapitulos kanauninkais: Panevėžio katedros altaristu Vytautu Masiu, Troškūnų klebonu Sauliumi Filipavičiumi, Rokiškio dekanu Juozu Januliu, Rokiškio altaristu Petru Žiukeliu, Kupiškio dekanu Vladu Rabašausku ir Biržų dekanu Povilu Miškiniu.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Klebonas – Lietuvos kaimo šviesuolis

„Kaimo dvasininkas“– Pažėrų
ir Veiverių klebonas
kun. Kazimieras Skučas
Nuotrauka iš krs.lt

PAŽĖRAI. Sausio 6 dieną, sekmadienį, šios parapijos klebonas kun. Kazimieras Skučas Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje aukojo Trijų Karalių šventės šv. Mišias. Tai buvo vis dėlto ne eilinis sekmadienis, kadango po šv. Mišių bendruomenė ir Kauno rajono savivaldybės vadovai pagerbė Pažėrų ir Veiverių kleboną kun. K. Skučą, laimėjusį Žemės ūkio ministerijos organizuoto konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ nominaciją „Kaimo dvasininkas“. Jam įteikta liaudies meistro Zenono Skinkio sukurta Pavasario angelų skulptūra. Ši nominacija teikiama už dvasinių ir moralinių kaimo žmonių vertybių stiprinimą. Kauno rajono savivaldybė kun. K. Skučą kandidatu į šią nominaciją pasiūlė už aktyvią bendruomeninę veiklą ir rūpinimąsi parapijiečiais.


Kaišiadorių vyskupijoje

Kaišiadorių dekanate

Tapybos darbų paroda bažnyčioje

Dailininkė Birutė Stankūnienė
ir Paparčių parapijos klebonas
kun. Vidas Bernardas Sajeta

Paparčiai. Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčioje keletą savaičių vyko tapybos darbų paroda „Septyni jausmai pagal Jobo dramą“. Darbų autorė, žiežmariškė Birutė Nomeda Stankūnienė-Aukštuolytė-Kisielytė savo parodą skyrė Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namų pašventinimo 10-ies metų jubiliejui. Autorė papasakojo apie kiekvieną paveikslą, jo atsiradimo istoriją ir prasmę. Pasak autorės, ji savo paveikslais bando kalbėti apie jausmus, kuriuos patiria kiekvienas, būdamas nepelnytai įskaudintas ar sužeistas, kada negali suvokti ir suprasti savo patiriamos kančios priežasties ir prasmės. Išreikštas bejėgiškumo ir apleistumo jausmas, kurį patiria vaikai, netekę tėvų meilės, – tokia nenusakoma kančia žaloja vaiko širdį, kai jį atstumia patys artimiausi žmonės – tėvai. Tik suaugęs žmogus gali suprasti, kokia sužeista jo širdis ir kaip jam reikia gydančios meilės, atleidimo bei susitaikymo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija