Atnaujintas 2008 sausio 25 d.
Nr.7
(1800)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Išrinktas Jėzaus Draugijos naujas vadovas

Mindaugas BUIKA

29-uoju šv. Ignaco Lojolos įpėdiniu,
naujuoju Jėzaus Draugijos vadovu,
išrinktas ispanas
kunigas Adolfas Nikolasas SJ

Sielovados Azijoje patirtis

Popiežiui Benediktui XVI raginant likti ištikimiems Bažnyčios mokymui Jėzaus Draugija savo naujuoju vadovu išrinko vieną iš labiausiai šioje srityje patyrusių narių – iš Ispanijos kilusį 71 metų kunigą Adolfą Nikolasą, SJ, kuris iki šiol ėjo Rytų Azijos ir Okeanijos jėzuitų provinciolų konferencijos pirmininko pareigas. Jėzuitų vienuolijos generalinis vyresnysis (prepozitas) buvo išrinktas dabar Romoje vykstančioje 35-oje generalinėje kongregacijoje, dėl amžiaus atsistatydinus 79 metų olandui tėvui Peteriui Hansui Kolvenbachui, kuris Jėzaus Draugijai vadovavo nuo 1983-iųjų – taigi beveik ketvirtį amžiaus.


Popiežius susitiko su Suomijos ekumenine delegacija

Mindaugas BUIKA

Vienybės prašymas pasitikinčia malda

Išskirtinis pasaulinės Maldų už krikščionių vienybę savaitės (sausio 18-25 dienos) Romoje bruožas yra tradicinis Suomijos krikščionių ekumeninės delegacijos vizitas į Vatikaną ir susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI. Tokiu kasmetiniu apsilankymu taip pat minimas suomių tautos krikštytojas šv. Henrikas, kuris liturginiame kalendoriuje minimas sausio 19 dieną. XII amžiuje Švedijoje ir Suomijoje apaštalavęs Upsalos vyskupas ir kankinys šv. Henrikas buvo pirmasis krikščionybės skelbėjas tuo metu dar pagoniškoje Suomijoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija