Atnaujintas 2008 vasario 16 d.
Nr.12
(1605)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Apginti karitatyvinės veiklos katalikišką tapatumą

Mindaugas BUIKA

Denverio arkivyskupas
Čarlzas Čapatas, OFM Cap.

Susirūpinimą keliantis precedentas

Neseniai Kolorado (JAV) valstijoje priimtas įstatyminis potvarkis (HB 1080), kuriuo religinės šalpos organizacijoms nurodoma nepaisyti įdarbinamo personalo tikybos. Dėl to kyla grėsmė katalikiškų karitatyvinių struktūrų identitetui. Šis potvarkis sudomino tarptautinę žiniasklaidą ir kartu išprovokavo griežtą Vatikano reakciją. Pagal minėtą potvarkį, kurio projektas nuo 2008 metų sausio vidurio buvo svarstomas Kolorado valstijos parlamente, tikėjimu grindžiama labdaros ir socialinės pagalbos organizacija faktiškai turės pasirinkti, ar likti ištikimai savo religinei prigimčiai ir nutraukti vaisingą partnerystę su valstybe, ar atsisakyti turimų tikybinių kriterijų bei motyvacijos ir tik tada gauti papildomas valstybines lėšas humanitarinei veiklai tęsti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija