Atnaujintas 2008 vasario 16 d.
Nr.12
(1605)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenimo vingiuose

Juozas Keliuotis apie Vincą Mykolaitį-Putiną

(Tęsinys. Pradžia Nr. 2, 4, 6, 8, 10)

Vincas Mykolaitis-Putinas
ir žmona (stovi iš kairės)
su giminėmis
Nuotrauka iš Maironio lietuvių
literatūros muziejaus fondų

Pagaliau ir pati Azija tada rūpinosi kaip greičiau prisivyti Vakarų Europą. Jei čia Rytais laikysime tik Rusiją, tai ji irgi tik vijosi Vakarų Europą ir vertingiausi jos kultūros laimėjimai buvo vakarietiški.

O tarp specifiškai rusiško ir totoriško despotizmo ir vakarietiško liberalizmo ir demokratizmo nebuvo įmanoma jokia sintezė, reikėjo griežtai pasirinkti vieną šių dviejų tendencijų. O Rytais laikyti Tarybų Sąjungą man atrodė absurdiška, nes jos du žymiausi ir esminiai pradai -marksizmas ir technika – buvo sukurti Vakaruose ir iš ten perkelti į Rusiją. Ir visa Lietuvos istorija, visa jos praeitis vyko Vakarų Europos zonoje ir atmosferoje. Jos religija, jos visa kultūra, jos Renesansas, jos Barokas, jos Švietimo koncepcija, jos Romantizmas, jos Realizmas yra atkeliavę iš Vakarų Europos ir yra turėję lemiančios reikšmės ir lietuvių liaudies kūrybai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija