Atnaujintas 2008 balandžio 23 d.
Nr.31
(1624)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kenotafas generolui

Edmundas Simanaitis

Marijampolės karių kapinėse
atidengtas kenotafas brigados
generolui Antanui Gustaičiui

Balandžio 11 dieną Marijampolės karių kapinėse buvo atidengtas kenotafas brigados generolui Antanui Gustaičiui. Prie įprastinio betoninio kryžiaus marmuro plokštėje iškaltas įrašas skelbia, kad palaikų užkasimo vieta nežinoma. Kenotafas buvo įrengtas Marijampoliečių bendrijos pirmininko V. Gaulios, Marijampolės savivaldybės mero R. Jonikaičio ir verslininko V. Kemeraičio pastangomis. Atidengimo ceremonijoje dalyvavo miesto visuomenė, savivaldybės meras, moksleiviai. Istorikas V. Gustaitis išsamiai nušvietė generolo gyvenimo kelią.


Gyvenęs ir dirbęs Lietuvai

Ambasadorius Algirdas Žemaitis
kovo 9 dieną šventė 75-metį

Bernardas ŠAKNYS

Ambasadorius
Algirdas Žemaitis

Lietuva didžiausia vertybė

Ambasadorių Algirdą Žemaitį sutikau Vilniuje, ką tik grįžusį iš Romos. Vasarą jis gyvena Italijoje, o žiemą ir pavasarį grįžta į Vilnių, kur su žmona žemaite Jadvyga, pagimdžiusia ir išauginusia penkis vaikus, yra įsikūręs sostinės senamiestyje. Jaunatviškai nusiteikęs, žvalus ambasadorius pabrėžia: „Lietuva man, kaip ir žemaitei žmonai Jadvygai bei penkiems mūsų vaikams – brangi Tėvynė, kurios niekada neišsižadėjome, saugojome kaip didžiausią vertybę“.


Lietuvos žurnalistų draugija tęs veiklą

Dr. Aldona Kačerauskienė

1922 metų kovo 11 dieną buvo įkurta Lietuvos rašytojų ir žurnalistų draugija, vadovaujama Juozo Tumo-Vaižganto ir Antano Žukausko-Vienuolio. 1930 metais draugija reorganizavosi į dvi organizacijas: vieną rašytojų, kitą žurnalistų, veikusias iki 1940 metų bolševikų okupacijos. Tuomet buvo likviduotos visos laisvosios organizacijos, įkurti Sovietų Sąjungos organizacijų filialai, tarp jų ir tarybinių rašytojų žurnalistų sąjungos.


Vengrų viešnagė

Kazimieras Dobkevičius

Gėlės prie Nežinomo kario kapo.
Viduryje – Vengrijos ambasadorius
Peteris Nosko-Horvatas

Kaune tris dienas viešėjo Vengrijos karo istorijos instituto ir karo muziejaus mokslininkų delegacija. Svečiai buvo supažindinti su Kauno Vytauto karo muziejaumi, eksponatais, ginklų fondais. Įvyko dalykiškas vengrų mokslininkų pokalbis su kauniečiais muziejininkais. Bendromis pastangomis buvo parengta paroda apie Vengrijos kariuomenės ir atkurtos Lietuvos kariuomenės raidą.


„O taip norėjosi gyvent…“

Kelerius pastaruosius metus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras skelbė tradicinį konkursą „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Kaip kasmet, mokinių buvo prašoma rašyti rašinius apie savo tėvų, senelių, galbūt kaimynų ar visai svetimų žmonių patirtį okupuotoje Lietuvoje, tremtyje ir lageriuose. Norėdamas suteikti jaunuoliams kuo platesnes saviraiškos erdves, pernai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pasiūlė galimybę istoriją ne tik rašyti, bet ir piešti bei dainuoti – kurti dainas, patiems jas atlikti ir atsiųsti įrašus. Nesitikėta, kad bus pakankamai dainų vertinimui, tačiau mėginti vis dėlto buvo verta. Komisijai vertinti buvo pateikta per 40 įrašytų dainų, kurias kūrė ir dainavo moksleiviai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija