Atnaujintas 2008 m. liepos 11 d.
Nr. 53
(1646)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Specialiai „XXI amžiui"

Kryžnešių kelionė iš Lurdo į Šiluvą

Vienas labiausiai patyrusių kryžnešių,
keliavęs ir į Romą bei Šventąją
Žemę plungiškis Vygandas Pronckus

Birželio 11-13 dienomis Šiaulių vysk. Eugenijus BARTULIS, keli šimtai tikinčiųjų ir kunigų apsilankė Lurde. Pamatytos ir kitos garsios Dievo Motinos šventovės Lurde, švenčiančios 150-ųjų Dangaus Karalienės pasirodymo sukaktį. Norėdami aplankyti šias šventoves ir paminėti Dievo Motinos apsireiškimo Lietuvoje 400-ąsias metines, grupė Lietuvos tikinčiųjų, vado­vaujama Gintaro Naudžiūno ir šios grupės dvasios vado jėzuito Kazimiero Ambraso, išsirengė į keturių mėnesių pėsčiųjų žygį, nešdami 60 kilogramų kryžių ant pečių - kaip atgailos, pasiaukojimo ir atsiprašymo už savo ir visos tautos kaltes simbolį...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija