Atnaujintas 2008 m. liepos 11 d.
Nr. 53
(1646)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Šiluvos Lietuva neša jubiliejinę maldą Lurdo Marijai

Dalia TARAILIENĖ.

Lietuvos dienų Lurde organizatorė ir koordinatorė

Šiaulių vyskupo Eugenijaus
Bartulio kartu su kunigais
aukojamose šv. Mišiose
buvo meldžiamasi ir už Lietuvą

Nuo Šilinių atlaidų galvoje kir­bėjo mintis apie jubiliejines Lietu­vos dienas Lurde. Arkivyskupas S. Tamkevičius nuoširdžiai palaimi­no šią idėją. Beliko žodį paversti kū­nu...

Birželio 6-ąją iš visų Lietuvos kampelių į Vilnių skubėjo piligri­mai, pasiryžę atlikti nelengvą žygį į Lurdą. Kas šlubčiodamas rėmėsi lazdele, kas sėdėjo vežimėlyje, rū­pestingų rankų vežamas. Nemažą rūpestį kėlė tai, kad pažadėtoji sa­vanorių pagalba taip ir neatvyko... Kas padės iškelti nevaikščiojančius sunkius ligonėlius, kas veš jų veži­mėlius? Bet raminomės tuo, kad viskas Dievo valioje, - vykstame į dvasingą piligriminę kelionę, todėl kažkokia išeitis vis tiek bus.


Neišdildoma kelionė

Lietuviai Lurde

Šiemet Maltos ordino tarnybos savanoriai jau antrus metus lydi ne­įgaliuosius į piligriminę kelionę į Lurdą. Kelionės tikslas - atstovau­ti Lietuvai tarptautinėje Maltos or­dino piligriminėje kelionėje, skirtai 150-osioms Švenčiausiosios Lurdo Mergelės apsireiškimo metinėms.

Į kelionę išvyko 28 dalyviai nuo 18 iki 75 metų iš įvairių Lietuvos miestų (Šiaulių, Ignalinos, Vilniaus, Kauno, Akmenės, Zarasų, Mari­jampolės). Tarp dalyvių - 7 neįga­lieji (vežimėliuose).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija