2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lenkija neteko perspektyvaus kariškio

Generolas Franciszekas Gągoras

Balandžio 21-ąją Lenkijoje buvo palaidotas Lenkijos kariuomenės Generalinio štabo viršininkas gene-rolas Franciszekas Gągoras, su Lenkijos vyriausybine delegacija žuvęs aviakatastrofoje prie Smolensko (Rusija). Jis buvo laikomas kandidatu užimti aukštą NATO postą. Generolas buvo palaidotas su karine pagarba Varšuvos karių kapinėse greta kitų lenkų karių, pasipriešinimo kovotojų, visuomenės veikėjų.

F. Gągoro karinė karjera prasidėjo 1973 metais, kai Lenkija buvo sovietų vadovaujamo Varšuvos pakto narė. 1989 metais, komunistų režimui žlugus, jis tarnavo Jungtinių Tautų (JT) karinėse operacijose, dar po ketverių metu tapo Lenkijos taikdariškų pajėgų vadu. Jis daug prisidėjo prie Lenkijos įstojimo į NATO. F. Gągoras vadovavo gynybos sistemos užsienio reikalų departamentui nuo 1996 metų iki pat Lenkijos įstojimo į NATO. 1999 metais Lenkija pirmoji iš buvusių komunistinių šalių tapo šio aljanso nare. F. Gągoras vadovavo JT pajėgoms Irake ir Sirijoje 2003 ir 2004 metais, buvo Lenkijos pasiuntinys NATO štabe Briuselyje iki 2006 metų. Kaip tik tais metais jis tapo Lenkijos kariuomenės Generalinio štabo viršininku, kuris kontroliuoja visas šalies pajėgas: sausumos, karinio laivyno ir karines oro pajėgas. 2007 metais F. Gągoras buvo kandidatu į NATO karinio komiteto pirmininko postą, laikytas favoritu, bet galiausiai per savo kolegų karo vadų balsavimą pralaimėjo Italijos admirolui Giampaolo Di Paolai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija