2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Apie paskutinįjį Lenkijos prezidentą tremtyje

Ryszardas Kaczorowskis su žmona

Per Lenkijos valstybinę delegaciją skraidinusio lėktuvo avariją balandžio 10-ąją, be Lecho Kaczynskio, žuvo dar vienas prezidentas – tai paskutinysis Lenkijos prezidentas tremtyje Ryszardas Kaczorowskis, ėjęs 91-uosius metus. Ši pavardė nedaug kam girdėta, nes prezidentu jis tapo 1989 metais, kai Lenkija, valdoma komunistinio režimo, jau vadavosi iš jo. Balandžio 10-ąją reikšdama nuoširdžią užuojautą prezidento Lecho Kaczynskio, jo sutuoktinės ir daugelio iškilių sūnų bei dukterų netekusiai lenkų tautai, Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II atskirai paminėjo ir R. Kaczorowskio pavardę. „Tokių iškilių Lenkijos asmenybių kaip prezidento tremtyje žūtis tik padidina šią tragediją“, – sakė Jungtinės Karalystės monarchė, neseniai Didžiosios Britanijos sostinėje gyvenusį R. Kaczorowskį apdovanojusi Šv. Mykolo ir šv. Jurgio ordinu.


Lenkijos vyriausybės tremtyje vadovo žūtis vis dar neįminta

Generolas Wladyslawas Sikorskis

Lenkijos prezidento L. Ka-czynskio ir jį lydėjusios delegacijos netikėta žūtis primena kitą skausmingą XX amžiaus Lenkijos istorijos puslapį. Tai – 1943-iųjų liepos 4-osios tragedija Gibraltare, kai sudužus britų oro pajėgų lėktuvui „Liberator“ žuvo Lenkijos laisvųjų karo pajėgų vadas ir vyriausybės vadovas tremtyje generolas Wladyslawas Sikorskis. Aukštų pareigūnų skrydžiams pritaikytas bombonešis sudužo vos pakilęs iš britų karinės oro bazės Gibraltare. Per šią katastrofą, sukrėtusią Lenkiją ir už jos ribų gyvenančius lenkus, žuvo visi 16 keleivių – kartu su W. Sikorskiu į Londoną skridę karo vadai ir šeimos nariai. Gyvas išliko tik lėktuvo pilotas čekas Maxas Prchalas, kuris sulaužytomis kojomis išsikapstė iš skęstančių lėktuvo nuolaužų. Oficialaus britų armijos tyrimo metu nustatyta, kad tragedija įvyko dėl techninio gedimo – užstrigusių vairalazdžių.


Vokiški tinklalapiai apie Stalino garbinimą

Irena Tumavičiūtė

Maskvos meras: „Stalino nėra nuteisęs joks teismas“

Vokiečių, šveicarų ir austrų internetinėje spaudoje pirmą kartą po daugelio metų atvirai klausiama, ar Vakarų šalių politikai dalyvaus pergalės parade Maskvoje.

Šveicarijos naujienų laikraštis www.news.ch straipsnyje „Maskvos meras rengiasi pagerbti diktatorių“ rašo, jog Jurijus Lužkovas, nepaisydamas protesto balsų, „pergalės prieš hitlerinį fašizmą“ 65-ųjų metinių proga rengiasi pagerbti Staliną kaip karo didvyrį. Nepaisant to, kad Dūmos pirmininkas Borisas Gryzlovas ragino atšaukti leidimą nešti plakatus su Stalino atvaizdu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija