2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Bernardo Aleknavičiaus kelionė per Lietuvą

2008 metais leidykla „Eglė“ išleido pirmojo Lietuvoje žurnalistinės dr. Vinco Kudirkos premijos laureato Bernardo Aleknavičiaus trilogijos „Neblėstančios akimirkos“ pirmąją dalį „Žemaičių žemės rūpintojėliai“. Knyga pakeri tyla ir dvasiniu švytėjimu, atskleidžia paties autoriaus vidinius išgyvenimus bei didelę meilę savo darbui, kurį jis dirbo niekieno neprašomas ir paslapčia nuo to meto sovietų valdžios. Ši knyga šiltai buvo sutikta skaitytojų, tad daugelis antrosios trilogijos dalies nekantriai laukė.


Apie jotvingius

Knygos pristatymas Signatarų namuose

Enciklopedijose nurodoma, jog baltų genčių grupei priklausantys jotvingiai gyveno dabartinės Lietuvos pietuose, Baltarusijos vakaruose ir Lenkijos šiaurės rytuose, kur dabar gyvena daugiausia lietuvių, save laikančių jotvingių palikuonimis.

Kovo pradžioje Signatarų namuose įvyko solidžios knygos „TERRA JATWEZENORUM“ (Jotvingių kraštas) sutiktuvės. Knygą 2009 metais išleido Punsko „Aušros“ leidykla, finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Tai jau šeštas leidinio pristatymas skaitytojams. Programinę tarybą sudaro trys žymūs mokslininkai – akad. prof. Zigmas Zinkevičius, dr. Marytė Černelienė ir dr. Bronius Makauskas. Vyriausias redaktorius ir knygos sumanytojas bei sudarytojas, poetas, vertėjas ir publicistas Sigitas Birgelis sakė: „Mes, gyvenantys Suvalkų krašte, save laikome jotvingiais. Jie, kartu kovoję, gynęsi nuo priešų, ištirpo lietuvių tautoje. Šį savo darbą skiriame dingusiems jotvingiams ir tiems, kuriems brangus baltų paveldas“.


Gyventi vardan tautos, su tauta, tautoje!

Tautos išlikimo požiūriu pats didžiausias Lietuvos nepriklausomybės laimėjimas yra išlaisvinta tautos kūrybinė galia. Tiek knygų ir tiek autorių per visą Lietuvos sąmoningo gyvenimo tūkstantmetį neturėjome.

Vilniaus knygų mugėje, kuri vyko vasario 18–21 dienomis, nusitęsusios tūkstantinės žmonių eilės prie kasų ir įėjimo į knygų parodų sales, ir mano didžiausiam nustebimui – jaunų žmonių, atitrūkusių nuo kompiuterių, – tai irgi Lietuvos apyaušrio ženklas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija