2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Saulė šviečia lygiai visiems

Kęstutis PRANCKEVIČIUS

Mato Šalčiaus atminimo lenta
(bareljefo autorius Gediminas Piekuras)

Nenuilstantis keliautojas, uolus pedagogas, aktyvus visuomenininkas, rašytojas ir žurnalistas... Tiek daug veiklos sričių aprėpia garsaus mūsų tautiečio Mato Šalčiaus turtinga ir įvairiaspalvė biografija. Šiais metais pažymėsime šio iškilaus žmogaus 120-ąsias gimimo ir 70-ąsias mirties metines. Vyresniosios kartos tautiečių atmintyje tikriausiai dar gyva M. Šalčiaus prieškaryje išleista šešių tomų kelioninių reportažų knyga „Svečiuose pas 40 tautų“, už kurią 1936 m. vasario 16-ąją autorius gavo solidžią Spaudos fondo premiją.


Tėvynės laisvė brangesnė už viską…

Antanas BUNEVIČIUS

Adomas Bunevičius

1944–1954 metų Lietuvos partizaninis karas – ryškiausias mūsų istorijos puslapis, parašytas lietuvių tautos krauju. Prieškario metais buvo išauklėta ypatinga jaunimo karta, kuri savarankiškai organizavosi kovai su okupantu.

Vieni pirmųjų susibūrė Butrimonių valsčiaus vyrai. Būriui vadovavo Pranas Paulauskas-Šarūnas. Šiame būryje buvo ir mano brolis Adomas Bunevičius, pasiryžęs kartu su visais nueiti nelengvą kovų kelią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija