2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Žmogus be sielos kultūros – tuščiaviduris

Bronius VERTELKA

Pietų pertraukos metu (iš kairės)
Panevėžio rajono vicemeras Vytautas
Rapolas Gritėnas, Smilgių
bibliotekininkas Edvardas Vaičius
ir vilnietis dr. Rimantas Miknys

Balandžio 8-ąją Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko mokslinė konferencija „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste“. Įžanginį žodį apie G. Petkevičaitę-Bitę tarė  bibliotekos, kuri  jau 21 metai vadinama rašytojos vardu, direktorė Rima Maselytė. Ji informavo, jog  sudarytas G. Petkevičaitės-Bitės  150-mečiui skirtų jubiliejinių renginių komitetas, kurio pirmininkas – Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Vytautas Rapolas Gritėnas.


Didėja mokslininkų istorikų gretos

Istorijos mokslų daktarė
Aušra Jurevičiūtė

Vytauto Didžiojo karo istorijos muziejaus mokslinė bendradarbė Aušra Jurevičiūtė Vytauto Didžiojo universiteto mokslinėje taryboje apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos disertaciją „Buvusių karių organizacijos ir jų vaidmuo Lietuvos vidaus politikoje 1923–1940 m.“ ir jai suteiktas daktaro mokslo laipsnis. A. Jurevičiūtė, kuri, beje, eina Lietuvos kariuomenės karių kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities pirmininkės pareigas, sutiko atsakyti į „XXI amžiaus“ klausimus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija