2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vokiški tinklalapiai apie Stalino garbinimą

Irena Tumavičiūtė

Maskvos meras: „Stalino nėra nuteisęs joks teismas“

Vokiečių, šveicarų ir austrų internetinėje spaudoje pirmą kartą po daugelio metų atvirai klausiama, ar Vakarų šalių politikai dalyvaus pergalės parade Maskvoje.

Šveicarijos naujienų laikraštis www.news.ch straipsnyje „Maskvos meras rengiasi pagerbti diktatorių“ rašo, jog Jurijus Lužkovas, nepaisydamas protesto balsų, „pergalės prieš hitlerinį fašizmą“ 65-ųjų metinių proga rengiasi pagerbti Staliną kaip karo didvyrį. Nepaisant to, kad Dūmos pirmininkas Borisas Gryzlovas ragino atšaukti leidimą nešti plakatus su Stalino atvaizdu.

Rusijos kovotojai už žmogaus teises ir istorikai šioms mero užmačioms paskelbė iššūkį – prasidėjus „naujam Stalino kultui“ jie paskelbs „plakatų karą“ ir kruvinojo teroro Sovietų Sąjungoje iniciatorių žada pavaizduoti kaip „masinių žudynių organizatorių“, kaltą dėl milijonų žmonių žūties.

Žiniasklaidos pranešimuose pabrėžiama, jog tiek Rusijos prezidentas, tiek premjeras yra pasmerkę Staliną kaip nusikaltėlį. Vakarų šalių diplomatai baiminasi, kad daugelis į Maskvą pakviestų valstybių vadovų gali atsisakyti atvykti į pergalės iškilmes, jeigu „valdžios įstaigos“ neuždraus viešai rodyti plakatus su Stalino atvaizdu. Į tai Lužkovas atsakė, jog Stalino nėra nuteisęs joks teismas. (Įdomu, kaip sureaguotų pasaulis, jeigu Austrijos ar Vokietijos sostinių merai pasakytų, jog Hitlerio nėra nuteisęs joks teismas?)

Šveicarų korespondentas pažymi, kad per minėjimus Maskvoje kai kurie veteranai tradiciškai laiko rankose nedidelio formato Stalino atvaizdus. Bet šį kartą kelios veteranų organizacijos pageidavo, kad pirmą kartą po daugelio dešimtmečių viešai būtų iškabinti didžiuliai Stalino portretai.

Mylimas, nekenčiamas Stalinas

Internetinis Vienos laikaštis skelbia antraštes „Rusijoje – smarkūs ginčai dėl plakatų su diktatoriaus atvaizdu“, „Mylimas, nekenčiamas Stalinas“. Pažymima, jog daugelyje Rusijos miestų nesutariama dėl sovietinio diktatoriaus Stalino pagerbimo. Pasak korespondento, Maskvoje iškabinti oficialūs plakatai su Stalinu, o kituose miestuose jie buvo pašalinti. Vienas Kirovo miesto verslininkas buvo iškėlęs didžiulį plakatą, vaizduojantį Staliną ir penkis sovietinius Antrojo pasaulinio karo generolus, bet plakatai greitai dingo. Verslininkas aiškino, jog miesto valdžia davė žodinį sutikimą, bet viena miesto tarybos narė tai paneigė. Altajaus srityje komunistų partija paskelbė iškabinsianti 70 didžiulių plakatų, Sankt Peterburgo komunistai taip pat rengiasi pagerbti Stalino atminimą.

Stalino portretų gerbėjai teigia, jog Stalinui vadovaujant buvo pasiekta pergalė prieš hitlerinį fašizmą. Prieš Stalino plakatus pasisakantys žymūs Rusijos pilitikai teigia, jog pergalę iškovojo žmonės, o pats Stalinas padarė daug karinės taktikos klaidų.

Vokietijos naujienų tinklalapis www.n24.de  pabrėžia, jog Stalino populiarumas Rusijoje didėja. Autorius pamini, jog daugelis politikų, tarp jų ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel, protestuodami prieš plakatus su Stalino atvaizdu, gali atsisakyti vykti į Maskvą.

Iki šiol Vakarai, nepaisydami, kad Rusija neatlygino tautoms stalininės okupacijos padarytos žalos, traukdavo į Maskvą švęsti pergalės prieš buvusį Stalino suokalbininką Hitlerį. Kai jie, draugiškai šnekučiuodamiesi, skanaudavo šampaną, Čečėnijos moterys apverkdavo tūkstančius Maskvos atsiųstos kariaunos nužudytų vyrų, sūnų ir dukterų (vien vaikų Čečėnija neteko daugiau kaip 40 000). O kiek straipsnių pasirodė Vakarų spaudoje, kai prezidentas Valdas Adamkus atsisakė vykti į Maskvą!

Gal Stalino šmėkla Vakarus pagaliau privers pamatyti tikrąjį Rusijos valdžios veidą? Rusijos, kuri, pasak šių metų Leipcigo knygų mugėje kalbėjusio Dmitrijaus Gluchovskio, turi tradiciją kurti utopijas, kurios vėliau pasirodo esančios antiutopijos, Rusijos, kuri šiandien tiki į Dievą ir į Putiną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija