2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Į paskutinę kelionę lydėjo tūkstančiai žmonių

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Balandžio 17 dieną netoli Kauno rastas nužudytas Drąsius Kedys buvo pašarvotas balandžio 23 dieną Garliavoje. Prie karsto nužudyto kovotojo su pedofilija gedėjo Drąsiaus tėvai, sesuo Neringa Venckienė ir svainis Aidas Venckus, tetos Audronė Skučienė, Birutė Steponkevičienė ir Irena Sikorskienė, kiti jo artimieji, giminės, bičiuliai ir asmeniškai jo nepažinoję, bet jo kovą palaikę piliečiai.

D. Kedžio laidotuvės vyko balandžio 24 dieną. Jau nuo ryto žmonės rinkosi į Garliavą, o apie 12 valandą Kauno centre ir į Garliavą vedančiuose keliose susidarė didžiulės transporto spūstys. Automobilių kolonos atvyko prie kapinių, čia atvyko ir gausus būrys baikerių klubo narių su motociklais.

Pagerbti D. Kedžio ir palydėti jo į paskutinę kelionę į Garliavos kapines susirinko apie 10 tūkstančių žmonių. Daugelio teigimu, niekas nepamena tokių laidotuvių, į kurias būtų susirinkę tiek daug žmonių. Laidotuvių ceremonija prasidėjo po 13 valandos ir truko visą valandą. Prie kapo buvo gėlių ir vainikų jūra. Kai kurie žmones laidotuves stebėjo net nuo namų stogų.

Laidotuvėse dalyvavo Seimo narys Saulius Stoma, pilietinėje veikloje aktyviai dalyvaujantis kunigas Jonas Varkala, žurnalistė Giedrė Gorienė, Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) Kauno skyriaus ir „Vyčio“ skyriaus nariai.  Laidotuvių ceremoniją sutrukdė vidutinio amžiaus moteris, bandžiusi gultis prie kapo, norėjusi lipti į kapo duobę. Žmonės ją vadino provokatore, atsiųsta trukdyti laidotuvių. Vėliau ji pasiprašė išvedama iš kapinių.

Balandžio 23 dienos vakare į Garliavos kapines prie D. Kedžio kapo rinkosi žmonės, ypač daug buvo jaunimo. Degė daug žvakučių, žmonės meldėsi, jo atminimo pagerbti atvyko piliečiai ir iš kitų miestų – Alytaus, Vilniaus, Panevėžio, Prienų, Kėdainių bei kitų šalies vietovių. Ir balandžio 24 dieną daugybė žmonių rinkosi prie D. Kedžio kapo.

Drąsius Kedys susirinkusių į laidotuves žmonių buvo įvardijamas kaip tautos didvyris, žuvęs sunkioje kovoje su pedofilų klanu ir jį remiančiais korumpuotais pareigūnais. Tautos didvyriu ir patriotu jis buvo įvardytas ir ant vainikų užrašų. Net ant kelių vainikų buvo užrašyta: „Tautos didvyriui Drąsiui Kedžiui atminti“. Po laidotuvių žmonės bendravo tarpusavyje ir teigė, kad su D. Kedžio nužudymu susiję „kileriai prokurorai“ – korumpuoti pareigūnai, veikę išvien su pedofilų klanu. Akivaizdu, kad D. Kedžio dukrelės prievartavimo byla buvo vilkinama, o 2010 metų sausio mėnesį ir visai numarinta. O galiausiai ir D. Kedys buvo likviduotas, nes bijota, kad atskleidus tiesą lėks pedofilus rėmusių įtakingų veikėjų galvos. Susirinkusių žmonių nuotaikas atspindėjo ir plakatai: „Prokuratūra ar kilerių tarnyba“, „Pedofilai – žudikai“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija