2010 m. balandžio 28 d.
Nr. 32
(1817)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Europos sala

Kovo 19 dieną europarlamentaras A. Saudargas susitiko su marijampoliečiais Marijampolės marijonų gimnazijoje, kurios pastatai remontuojami už Europos pinigus, ir P. Kriaučiūno bibliotekoje. Svečias papasakojo apie darbą Europos parlamente ir išdėstė savo požiūrį į politinę padėtį Lietuvoje.

Nors Europos Parlamentas iš pažiūros – gremėzdiškas darinys, bet jame priimami sprendimai įgauna eigą kur kas greičiau negu, pavyzdžiui, Lietuvos Seime. Čia, skirtingai nei Lietuvos Seime, parlamentarai laikosi frakcijos drausmės. Atskiros nuomonės apsvarstomos frakcijos susirinkime, o paskui bendram parlamento posėdyje visa frakcija vieningai balsuoja. O priimtų parlamentinių sprendimų vykdymo mechanizmas dirba neužstrigdamas. Bene svarbiausias lietuvių parlamentarų rūpestis ten – energetikos reikalai. Trys Baltijos šalys tuo atžvilgiu sudaro lyg Europos Sąjungos salą. Jos neturi energetinių saitų su Vakarais, priklausomos nuo vienintelės naftos ir dujų „bambagyslės“ iš Rytų. Tad lietuvių europarlamentarų užduotis – atkreipti kitų Europos šalių politikų ir verslininkų dėmesį į Lietuvos padėtį. Dabar gali prisidėti dar vienas rūpestis: pastačius atomines elektrines prie Neries ir Nemuno, tai gali turėti neigiamo poveikio ne tik žuvims, bet ir šių upių pakrantėse gyvenantiems žmonėms…

Svečio nuomone, 1999 metų krizė buvo tik juokas, lyginant su dabartine ekonomine krize, todėl ir Seimo opozicija nesiveržia galvotrūkčiais į valdžią. Ne visi politikai gali laikytis visą laiką valdžios viršūnėse. Reikia turėti saiką politikoj – atėjus laikui ramiai pasitraukti. Tačiau yra žmonių, kurie jokiu būdu nesitraukia į pašalį. Štai K. Prunskienė vis nori užlipti į tą patį politikos kalną, Vagnorius irgi.

A. Saudargas neseniai dalyvavo stebėtoju rinkimuose Donecke (Ukraina). Jo nuomone, Ukrainoje didelę įtaką turi turtuoliai – oligarchai. Tapti politiku ten reikia nemažų pinigų. Didelį įspūdį jam padarė tai, kad vėl atgimsta ukrainiečių kalba televizijoje, kariuomenėje, žodžiu, visame viešajame gyvenime.

Į klausimą, kas nutiko krikščionių demokratų partijai, svečias atsakė, kad partija tebėra. Prel. M. Krupavičiaus ir kitų įžymių žmonių suburtos partijos dabartinis tęsinys – jungtinė Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partija.

Aleksandras JAKUBONIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija