2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Keliais sakiniais

ENDRIEJAVAS (Klaipėdos r.). Rugsėjo 11–12 dienomis paminėtas 230-asis miestelio gimtadienis. Miestelio aikštėje išsidėsčiusiame senoviniame turgelyje savo užaugintas ir pagamintas gėrybes siūlė aplinkinių kaimų atstovai. Išpuoštuose stilizuotuose kiemeliuose jie savo produktus pristatė su dainomis ir muzika. Bažnyčios salėje su savo darbais parodoje „Dovana Endriejavui“ supažindino mokiniai, menininkai ir amatininkai, ilgametis mokyklos direktorius Antanas Žemgulis pristatė knygą „Vilko pilko metai“. Kultūros namuose surengtas padėkos vakaras aktyviausiems ir labiausiai bendruomenei nusipelniusiems žmonėms. Sekmadienį bažnyčioje šv. Mišias aukojo Gargždų dekanas kan. Jonas Paulauskas, buvęs ir dabartinis klebonai kunigai Rimas Lingevičius ir Stanislovas Anužis. Buvo pašventinti miestelio herbas ir vėliava, kuriuose pavaizduoti sovietmečiu nugriauti buvusios bažnyčios šventoriaus vartai. Kultūros namuose pristatyta „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos šešerius metus rengta 1412 puslapių monografija „Endriejavas“. Joje spausdinami 60-ies autorių 105 straipsniai, o į renginį atvyko kalbininkas dr. Aldonas Pupkis ir doc. Algirdas Ruškys, istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė, tautodailininkas Antanas Ruškys, Seimo narė Virginija Baltraitienė ir kt. Vėliau vyko aplinkinių vietovių saviveiklininkų koncertas.

SKAUDVILĖ (Tauragės r.). Rugsėjo 17–19 dienomis miestas šventė 250 metų jubiliejų. Miesto istorija pradėta skaičiuoti 1760 metais, kai popiežius Klemensas XIII Skaudvilės koplyčiai suteikė Šv. Kryžiaus atlaidų privilegiją. Penktadienį gimnazistai parodė programą, koncertavo profesionalūs muzikantai ir atlikėjai, įvyko susitikimas su buvusia mokine rašytoja Ona Umantaite-Jautake, buvo surengtos bėgimo varžybos. Šeštadienį gimnazijoje vyko mokslinė konferencija, kurioje pranešimus apie miesto istoriją skaitė mokytojas Linas Norkus, seniūnas Virginijus Būdvytis, gimnazijos direktorė Ona Sungailienė, šeimos gydytoja Virginija Paulauskienė, istorijos mokytoja Vilma Petkutė, sveikino Seimo narys Stasys Šedbaras, rajono mero pavaduotojas Silverijus Statkus, VPU prof. Stasys Skrodenis, katalikų parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas ir kiti garbūs žmonės, kraštiečiai. Paskui seniūnijos salėje vyko tarptautinė ekslibrisų, skirtų miesto jubiliejui, paroda. Ekslibrisus pristatė daugiau kaip 60 dailininkų iš 22 šalių, o seniūnijos pirmąją premiją pelnė vilnietis Henrikas Mazūras. Tą dieną gimnazijoje buvo pristatyta istorijos mokytojos Eugenijos Krencienės knyga „Nuo Skaudvilės aukštumų pažvelgus“. Sekmadienį Liaudies aikštėje vyko koncertas vaikams, paskui šv. Mišias Šv. Kryžiaus bažnyčioje aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, giedojo Ventos bažnyčios choras, o skverelyje atidengtas stogastulpis, kurį sukūrė anykštėnas skulptorius Pranas Petronis.

Robertas Buckus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija