2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

„XXI amžius“ svečiavosi Nemakščiuose

Romas BACEVIČIUS

Edvardas ŠIUGŽDA

Nemakščių klebonas kun. Stasys
Šlepavičius ir grupė „XXI amžiaus“
redakcijos darbuotojų su jo padovanota
žvake prie Nemakščių bažnyčios
Vaido GREIČIAUS nuotrauka

„XXI amžiaus“ redakciją dažnai pakviečia į svečius, tačiau surasti laisvą dieną kur nors išvažiuoti didesniam būriui darbuotojų nelengva – turime daug darbo, kurio rezultatas – dukart per savaitę išeinantis mūsų laikraštis. Tačiau „XXI amžiaus“ 20-metis – labai tinkama proga išvykai, todėl septyniese (tiek tilpo į redakcijos mikroautobusą) patraukėme į kelionę. „XXI amžiuje“ ne kartą esame rašę apie Nemakščių parapiją, čia atliekamus  gražius darbus, taigi nusprendėme patys pamatyti ir įsitikinti, kaip visa tai atrodo. Nemakščių klebonas kun. Stasys Šlepavičius mielai sutiko priimti „XXI amžiaus“ darbuotojus ir  supažindinti su savo parapija. Iš Kauno nuvažiavę 100 kilometrų automagistrale Klaipėdos link, atsidūrėme pirmojoje Telšių vyskupijos parapijoje – Nemakščiuose. Šios parapijos didžioji dalis yra Raseinių rajone, tačiau ji priklauso jau ne Kauno arkivyskupijai. Malonus Nemakščių klebonas pirmiausia pakvietė pusryčių, kuriuos pagamino jo šeimininkė ponia Laimutė Riškienė.


Tikėjimas teikia viltį ir meilę

Šakių dekanato dekanas
kanauninkas Donatas Jasulaitis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Griškabūdžio miestelis aidėjo nuo skelbiamo Dievo žodžio. Per Bažnyčios viduje esantį garsiakalbį net ir miestelio gatvėmis vaikštinėjantys gyventojai galėjo girdėti kiekvieną apeigų metu ištartą žodį. O užsukęs vidun smalsuolis būtų išvydęs, kad šv. Mišias aukoja net septyni kunigai. Pasirodo, tiek daug kunigų į šią bažnyčią buvo susirinkę dėl to, kad Kunigų metais kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį dekanato kunigai rinkdavosi kurioje nors parapijoje aukoti šv. Mišių, konferencijai ir pabendravimui. Tai paskatino apie kunigystę, jos ypatumus, tikinčiųjų santykį su Dievo tarnais pasikalbėti su Šakių dekanu, Kudirkos Naumiesčio klebonu kanauninku Donatu Jasulaičiu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija