2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuvoje spaudimas žiniasklaidai yra politiškai subtilus

Žurnalo „Veidas“ leidėjas
Algimantas Šindeikis

Su populiaraus žurnalo „Veidas“ leidėju Algimantu Šindeikiu apie JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos spaudos specifiką, popierinės lietuviškosios žiniasklaidos ateitį, sunkumus leidžiant žurnalus, piniginę internetinių portalų vertę, politiškai subtilų spaudimą žiniasklaidai bei skirtumus tarp plytų fabriko ir leidinio kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras Visockas.


Sveikinimai „XXI amžiui“

„XXI amžiaus“ redaktoriui Edvardui Šiugždai

Nuoširdžiausiai sveikiname Jus ir visą redakciją, laikraščio bendradarbius ir rėmėjus laikraščio 20-ojo jubiliejaus proga.

Sunkus buvo „XXI amžiaus“ dvidešimties metų kelias, bet laikraštis nepasidavė nei politiniams skersvėjams, nei reklaminėms vilionėms, o išliko ištikimas katalikiškųjų vertybių gynėjas. Linkime propaguoti krikščioniškąją mintį, skatinti Lietuvos žmones nepasiduoti hedonistinės kultūros vilionėms, nepasukti turto ir malonumų siekimo keliu, vedančiu į moralinį pakrikimą. Linkime išlikti švyturiu, padedančiu tautai sugrįžti prie krikščioniškųjų vertybių, be kurių nesukursime gražesnio gyvenimo. Sėkmės Jums ir visai Lietuvai!


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija