2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pakylėti kryžiaus dvasios

Pasvalio dekanato Gyvojo
Rožinio narės su Saločių
klebonu kun. Eimantu Noviku

Pasvalio dekanato Gyvasis Rožinis pakvietė dvasingai bei prasmingai švęsti Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę. Į kvietimą atsiliepė beveik visų parapijų Gyvojo Rožinio kalbėtojai bei tikintieji. Ši šventė paminėta atlaidais Krinčino šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje.

Ruošiantis Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventei parapijose esantys kryžiai buvo papuošti rudeninių gėlių vainikais.


Melstis ar pasirodyti?

Šiluvos atlaidai visada sutraukia minias žmonių. Visi Marijos, Šiluvos Karalienės, prašo pagalbos sau, šeimai, artimiesiems, žinoma, yra už ką ir padėkoti. Bet labiausiai šiandien reikia visuotinės atgailos. Senajame Testamente skaitome, kad kai tautai būdavo sunku, Dievas kalbėjo per pranašus, kaip reikia gyventi ir dažniausia nurodydavo atgailauti.

Šiandien mūsų pranašai yra vyskupai, kunigai, kuriems turi rūpėti ne tik tautos gerovė. Šitokio paraginimo pasigedau vieno vyskupo pamoksle. Kad neprarastume vilties, kada tiek žmonių neturi darbo, neturi pragyvenimo šaltinio, žinoma, reikia melstis. Bet kam tas išskirtinumas valdžiai (kuri atsakinga už nedirbančius, skurstančius). Jeigu valdžios pareigūnai atvažiavo melstis, tai joks nuopelnas – gal jie atvažiavo pasirodyti kaip fariziejai, tai irgi nėra už ką dėkoti.


Iš kalbos maža naudos

Pastaruoju metu daug kalbama ir rašoma apie Lietuvoje įsigalėjusią oligarchiją ir korupciją. Deja, to maža. Pasigendama aktyvios veiklos ir nepakantumo šiam blogiui. Labai esame nustebę pagrindinio miesto laikraščio pozicija šiuo klausimu. Jei anksčiau šis laikraštis buvo labai principingas, drąsiai keldavo negeroves, tai pastaruoju metu to nėra. Mieste vyksta įvairūs negeri dalykai, apie kuriuos „Kauno diena“ niekada nerašo ir skaitytojų nuomonės nespausdina.


Svarbiausia, ką turi žinoti žmogus

Per radiją girdėjau laidą apie beglobius gyvūnus. Situacija gana prasta. Užsimanė pyplys šuniuko ar katinėlio – tėveliai tuoj ir įtaiso. Pasidžiaugė vaikelis tuo padarėliu, greit nusibodo ir nėra kur dėti. Ir atsiduria gyvūnėliai gatvėse, pakelėse. Daug kas pyksta, kad močiutės maitina beglobius katinukus, nors tuo džiaugtis reikia, kad daugiau būtų tokių geradėjų. O čia sakė, kad jai skyrė baudą. Baudą, kad rūpinasi alkanais, visų užmirštais gyvūnėliais. Vaikai gatvėje spardo bejėgį katinuką. Ir kas iš tokių vaikų išaugs? Neverkšlenkim paskui, nes šiandien nuskriaudė katinėlį, šunelį, laikui bėgant vieni juokai bus pakelti ranką prieš žmogų.


Atsiliepkite atpažinusieji

Žinomas Lietuvos kolekcininkas, kelių tūkstančių knygų ir atvirukų, brošiūrų ir rinkinių sudarytojas, Kauno kolegijos dėstytojas Ričardas Venckus neseniai dalį savo sukauptų retų knygų padovanojo miesto bibliotekoms. Prižiūrėti tokias gausias kolekcijas, jas tvarkyti, klasifikuoti reikia daug laiko, kantrybės, nuovokos, kitų tik kolekcininkams suvokiamų savybių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija