2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pagerbtas Dievo Motinos Vardas

Adorantės ir ministrantai
su kunigais (iš kairės) klebonu
kun. Eduardu Steponavičiumi,
kunigu svečiu Vytautu Tamašausku
ir adorančių globėja
Stanislava Sugintiene po atlaidų

UPYNA. Rugsėjo 12-ąją Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Upynos klebonas kun. Eduardas Steponavičius čia dirba dar tik vienerius metus, tačiau jau spėjo gerai pažinti visas savo „valdas“, pabendrauti su tikinčiaisiais, suprasti jų džiaugsmus, bėdas. Ypač jam rūpi vaikų religinis auklėjimas šeimose. Pasak jo, pirmuosius religinius pagrindus vaikas turi gauti būtent šeimoje, paskui – tikybos pamokose, katechezės metu, kol pagaliau bręstantis jaunuolis pats pradeda norėti eiti bažnyčion. Be pagrindinės Upynos parapijos, klebonui priklauso Girdiškės ir Varsėdžių parapijos. Nemažą dėmesį kun. E. Steponavičius skiria gražiam ir prasmingam atlaidų organizavimui. Pasak jo, į atlaidus atvyksta ir tie tikintieji, kurie retai lankosi bažnyčioje. Todėl iškilmingi, patraukliai suorganizuoti atlaidai, kai juose dalyvauja kunigas svečias, per Votyvą ir Sumą gebantis pasakyti prasmingų homilijų, gali ir abejingą tikintįjį patraukti dažniau apsilankyti bažnyčioje.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Vairuotojų ir automobilių laiminimo diena

Kun. Eduardas Steponavičius šventina
automobilį prie Upynos bažnyčios

UPYNA–GIRDIŠKĖ–VARSĖDŽIAI. Jau antri metai paskutinį rugsėjo sekmadienį Lietuvoje minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Rugsėjo 26-ąją tikintieji jau antrą kartą automobiliais atriedėjo į šv. Mišias, kurias Varsėdžių, Upynos ir Girdiškės bažnyčiose aukojo Upynos parapijos klebonas kunigas Eduardas Steponavičius. Prie visų trijų bažnyčių išsirikiavo automobiliai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija