2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Bendrumas daro nuostabius dalykus

Bronius VERTELKA

Iš kairės: mokytoja Jūratė Dabžanskienė
(pritūpusi), Raseinių kultūros centro
Žaiginio filialo vadovas Arūnas
Birvinskas, bibliotekininkė Jolanta
Žukauskienė, Šiluvos vikaras
kun. Ramutis Janšauskas ir bendruomenės
pirmininkas ūkininkas Albinas Kuvikas

Žemaitijoje, Žaiginio bažnytkaimyje, šventės švenčiamos bendrai. Išmonės nestokojama švenčiant Antanines (turi šv. Antano Paduviečio bažnyčią). Šiemet šv. Antano atlaidai sutapo su šienapjūtės pradžia, todėl kartu vyko Pirmosios pradalgės iškilmės. Baigiantis metams po šv. Mišių bažnyčioje kartu einama prie bendruomenės namų išsikerojusios šventiškai išpuoštos eglės. Praleisti šventes kartu padeda 2003-aisiais įkurta kaimo bendruomenė „Bitupis“. „Noras daugiau nuveikti, sutelkti kaimynus bendravimui buvo pagrindinis tikslas, dėl kurio būrėmės į bendruomenę. Tvarkyti miestelio aplinką, įgyvendinti projektus įmanoma tik sutelktomis jėgomis. Bendraujant su mokykla, parapija, būnant visiems drauge gaunamas geresnis rezultatas“, – aiškino bendruomenės pirmininkas Albinas Kuvikas.


Grybų šventėje grybų netrūko

Rūta Averkienė

Grybavimo čempionai su rajono
mero pavaduotoju Alvydu
Valeiša ir meru Vidu Mikalausku,
įsteigusiu savo taurę

Penkioliktoji Grybų šventė, tradiciškai prasidėjusi aštuntuoju Lietuvos grybavimo čempionatu Marcinkonių kaimo miškuose Varėnos rajono savivaldybės mero taurei laimėti, iki vėlaus vakaro tęsėsi daugybe renginių Varėnos miesto parke.

Čempionatas nenuvylė

Šiemet Varėnos krašto pušynėliai grybautojus visą sezoną lepino grybų gausa, todėl ir paskutinį rugsėjo šeštadienį Marcinkonyse įvykęs aštuntasis grybavimo čempionatas nenuvylė nei organizatorių, nei gausaus būrio dalyvių. Šiemet dėl Varėnos rajono mero įsteigtos taurės varžėsi 31 komanda iš įvairių Lietuvos regionų – iš viso 124 grybautojai.


Tėviškės lobiai

Penktadienio kelionė po tris vyskupijas

Romas BACEVIČIUS

Edvardas ŠIUGŽDA

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

„XXI amžiaus“ redakcija, minėdama 20-metį savo kelionę pradėjo nuo Nemakščių. Tolesnį maršrutą pasiūlė Dubysos regioninio parko direkcijos vyr. specialistas (ekologas) Vaidas Greičius, aktyvus Nemakščių klebono pagalbininkas. Kartu su grupe laikraščio darbuotojų keliavo ir Nemakščių klebonas kun. Stasys Šlepavičius.

Adakavas – viena seniausių Tauragės rajono gyvenviečių. Čia archeologai yra radę akmenines trinamąsias girnas, kurias naudojo akmens, bronzos amžiuje. Adakave buvusi grupė II – III amžiaus pilkapių, kuriuos XIX amžiuje tyrinėjo Dionizas Poška. Aptikti granitiniai kapai su II–III amžių papuošalais, netgi romėniška segė. Šie radiniai buvo saugomi Kuršo muziejuje Jelgavoje, o nuo 1963 metų – Istorijos ir etnografijos muziejuje Vilniuje. XX a. šeštajame dešimtmetyje statant mechanines dirbtuves pilkapiai buvo sunaikinti. Į gamtos ir kultūros paminklų sąrašą įtrauktas ir Adakavo parkas su dvaro ansambliu. Dvaro ansamblis pradėjo formuotis XVIII a. viduryje. Apie 1750 metus Jonas Adakauskis pastatė pirmuosius medinius dvaro rūmus, pradėjo kurti parką, o 1793 metais pastatė ir medinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. 1911 metais bažnyčia atnaujinta. Savo forma ji primena paaukštintą tradicinį gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su prišlieta zakristija, bokšteliu. Joje įrengti keturi barokiniai altoriai. Lietuvaičių švietimo draugija (slaptosios vienuolės) 1925 metais čia įkūrė dvimetę mergaičių žemės ūkio mokyklą. 1932 metais įsigytos medinės Kryžiaus kelio stotys, darytos Italijoje. Jos ir yra šios bažnyčios vertingiausi eksponatai. Asta Šlepavičienė, Nemakščių klebono brolienė, aprodė bažnyčios vidų (pačią bažnyčią aptarnauja Skaudvilės altaristas kun. Albinas Arnašius), parodė, kaip galima pakeisti pagrindinio altoriaus paveikslą ir pakėlė per Šv. Jono atlaidus rodomą šv. Jono Krikštytojo paveikslą (sumontuotas mechanizmas leidžia pakelti paveikslą), papasakojo apie Venecijoje gamintas Kryžiaus kelio stotis, o paskui nuvedė prie unikalių vargonų, kurių Lietuvoje tėra tik dvi kopijos – čia, Adakave, ir Vilniuje. A. Šlepavičienė ne tik papasakojo unikalių vargonų istoriją, bet ir pagrojo jais.


Bendruomenėse

Klebonas grožį kuria trijose parapijose

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Berniukai mielai pjauna žolę Pajūrio
bažnyčios šventoriuje

Sakoma, kad būti klebonu – garbinga. Jeigu šito paklaustume Šilalės dekanato kunigo Mykolo Petrausko, aptarnaujančio net tris – Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio – parapijas, išgirstume: „Vyskupas kunigą klebonu skiria ne „karaliauti“ ar didžiuotis šiuo titulu, o tarnauti tikintiesiems. Tai atsakingos ir nelengvos pareigos.“

Kai kun. M. Petrauskas Telšių vyskupo Jono Borutos SJ buvo paskirtas klebonu į Pajūrio parapiją ir dar aptarnauti Tenenių bei Didkiemio parapijas, šis pareigingas kunigas iš karto ėmėsi ne tik pastoracinių, bet ir visų trijų parapijų ūkinių reikalų. Pirmiausia pradėjo tvarkyti kleboniją, kad pačiam būtų jauku gyventi ir ne gėda būtų parapijiečius priimti. Kartu vyko ir Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčios atnaujinimo, jos gražinimo darbai. Kun. M. Petrausko žvilgsnis nukrypo ir į pradėtus renovuoti šalia bažnyčios stūksančius parapijos namus. Pasak kun. M. Petrausko, bene daugiausia kantrybės prireikė beldžiantis į įvairias firmas, ieškant lėšų bei medžiagų pastato renovacijai. Dirbo, plušėjo ir pats klebonas, dėkojo parapijiečiams, Šilalės rajono savivaldybei ir visiems rėmėjams už kiekvieną paslaugą, paramą. Bendromis visų pastangomis atsirado jaukūs ir erdvūs Pajūrio Švč. Trejybės parapijos namai. Įvykdžius šį nelengvą darbą kun. M. Petrauskui kilo mintis tarp parapijos namų ir bažnyčios sumūryti Švč. Mergelės Marijos Lurdo stebuklingosios Dievo Motinos grotą, tuo pažymint Lurdo Dievo Motinos jubiliejų. Kas sumanyta – padaryta. Grota jau pastatyta, joje stovi Dievo Motinos ir šv. Bernadetos statulėlės, visada pamerkta gėlių, dega žvakės... Ties grota pasimelsti sustoja ir senas, ir jaunas. Jokia pikta ranka nedrįsta pasikėsinti į šį statinį. Pajūriškiai sako, kad kur grožis – ten ir pagarba...


Bendruomenėse

Apie dzūkus ir Dzūkiją

Alvyra Grėbliūnienė

Juozas Kuckailis su seserimi Angele

Ne tik dzūkus, bet ir istorijos mėgėjus nudžiugino nauja žurnalisto, metraštininko, kraštotyrininko Juozo Kuckailio knyga „Dzūkai 2“. Tai 2006 metais išleistosios knygos „Dzūkai“ tęsinys. Jos pristatymas vyko Leipalingio laisvalaikio salėje.

 Bibliotekininkė Asta Gudaitienė įžanginiame žodyje sakė, kad į J. Kuckailio knygą sudėti pasakojimai apie brangų širdžiai kampelį, miestelius, žymių, lig šiolei nepaminėtų dzūkų nuveiktus darbus, gyvenimą, laisvės kovas.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Žalgirio mūšio aidai dailininkų darbuose

Gintarė Martinaitienė

Arvydas Bagdonas Sintautų
plenere dalyvavo jau trečią kartą

Rugpjūčio 15-ąją Sintautuose prasidėjęs tarptautinis menininkų pleneras „Atsiliepk – Žalgiris šaukia!“ baigėsi parodos atidarymu. Plenere dalyvavę septyni dailininkai džiaugėsi produktyviai praleistu laiku. Plenere dalyvavo šeši dailininkai iš Lietuvos: Valė Vaitkuvienė, Lionė Grigaliūnaitė, Alina Kasiulaitytė, Ieva Bunokaitė, Arvydas Bagdonas, Valentinas Ajauskas ir dailės mokytoja Irina Lorer iš Gusevo (Rusijos Federacijos).


Keliais sakiniais

ENDRIEJAVAS (Klaipėdos r.). Rugsėjo 11–12 dienomis paminėtas 230-asis miestelio gimtadienis. Miestelio aikštėje išsidėsčiusiame senoviniame turgelyje savo užaugintas ir pagamintas gėrybes siūlė aplinkinių kaimų atstovai. Išpuoštuose stilizuotuose kiemeliuose jie savo produktus pristatė su dainomis ir muzika. Bažnyčios salėje su savo darbais parodoje „Dovana Endriejavui“ supažindino mokiniai, menininkai ir amatininkai, ilgametis mokyklos direktorius Antanas Žemgulis pristatė knygą „Vilko pilko metai“. Kultūros namuose surengtas padėkos vakaras aktyviausiems ir labiausiai bendruomenei nusipelniusiems žmonėms. Sekmadienį bažnyčioje šv. Mišias aukojo Gargždų dekanas kan. Jonas Paulauskas, buvęs ir dabartinis klebonai kunigai Rimas Lingevičius ir Stanislovas Anužis. Buvo pašventinti miestelio herbas ir vėliava, kuriuose pavaizduoti sovietmečiu nugriauti buvusios bažnyčios šventoriaus vartai. Kultūros namuose pristatyta „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos šešerius metus rengta 1412 puslapių monografija „Endriejavas“. Joje spausdinami 60-ies autorių 105 straipsniai, o į renginį atvyko kalbininkas dr. Aldonas Pupkis ir doc. Algirdas Ruškys, istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė, tautodailininkas Antanas Ruškys, Seimo narė Virginija Baltraitienė ir kt. Vėliau vyko aplinkinių vietovių saviveiklininkų koncertas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija