2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pakylėti kryžiaus dvasios

Pasvalio dekanato Gyvojo
Rožinio narės su Saločių
klebonu kun. Eimantu Noviku

Pasvalio dekanato Gyvasis Rožinis pakvietė dvasingai bei prasmingai švęsti Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę. Į kvietimą atsiliepė beveik visų parapijų Gyvojo Rožinio kalbėtojai bei tikintieji. Ši šventė paminėta atlaidais Krinčino šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje.

Ruošiantis Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventei parapijose esantys kryžiai buvo papuošti rudeninių gėlių vainikais.

Rugsėjo 14-osios rytą iš Saločių, Pasvalio, Pušaloto parapijų buvo palydėti maldininkai į Šiluvos šventovę ir palaiminti kryžiaus ženklu. Grįždami jie aplankė Kryžių kalną, ir pagarbino kryžius ir nuolankiai pasimeldė. Vakare visų parapijų tikintieji rinkosi į bažnyčias kryžiaus kelio apmąstymui bei šv. Mišių aukai. Pamoksle buvo priminta šv. Kryžiaus išaukštinimo istorija ir jo prasmė katalikų gyvenime. Po šv. Mišių tikintieji lankė mirusių kunigų kapus, tremtinių, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kryžius, uždegė žvakeles, deklamavo eiles apie Kristaus kančią, giedojo giesmes, meldėsi, apmąstė Kristaus kančią.

„Visi išsiskirstė su nauja dvasia ir nauja jėga, plaukiančia iš kryžiaus“, – apie šventės prasmę pasakė Saločių parapijos klebonas kun. Eimantas Novikas.

Pagerbdami ir žvelgdami į kryžių, turime nuolat prisiminti begalinę Dievo meilę. Kryžius išgano, plačiau ir giliau atveria mūsų širdis geriau pažinti bei suprasti Kristaus kančios ir mirties prasmę bei išmatuoti ir įvertinti save. Juk tik iš kupinos meilės gimsta tikėjimas.

Vlada Čirvinskienė,
Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija