2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Inauguruotas rektorius

Džiuljeta Kulvietienė

Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto vadovybė Kauno
Arkikatedroje Bazilikoje.
Antras iš kairės – rektorius
prof. Remigijus Žaliūnas

Kauno Arkikatedroje Bazilikoje aukotos šv. Mišios už Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (LSMU) ir jo rektorių prof. Remigijų Žaliūną pastarojo inauguracijos proga.

Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas Jonas Ivanauskas, LSMU kapelionas Artūras Kazlauskas, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas Stasys Kazėnas ir seminarijos prefektas, arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas Kęstutis Genys, Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, „Marijos radijo“ programų direktoriaus pagalbininkas kunigas Nerijus Šmerauskas, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo universiteto Senato, Tarybos nariai, profesoriai ir kiti dėstytojai bei darbuotojai, gausia ir iškilminga eisena miesto centru bei senamiesčiu atėję studentai. Šv. Mišiose talkino ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ nariai ir LSMU akademinės sielovados darbuotojai, giedojo studentų choras „Neris“.

Sveikindamas išrinktąjį rektorių bei visą gausią universiteto bendruomenę arkivyskupas S. Tamkevičius kvietė melsti Dievo palaimos, kad ši lydėtų universitetą ir jos rektorių, visus darbuotojus ir ypač studijuojantį jaunimą – būsimą Tėvynės Lietuvos ateitį.

Vyskupas J. Ivanauskas kalbėjo apie egzistencinį gyvenimo klausimą: kas žmogui yra Jėzus? Nuo atsakymo į šį klausimą priklauso daug: gyvenimo prasmė, laimės ir kančios samprata, pasaulėžiūra, šeimos laimė, vaikų auklėjimas, visuomenės gerovė, taika ir t. t. Vyskupas pažymėjo, kad medikams ypač svarbu į kiekvieną kenčiantį, pagalbos prašantį žmogų, pacientą žiūrėti taip, kaip žiūrėjo Jėzus. Tai ir yra mediko profesijos išskirtinumas.

Arkivyskupas S. Tamkevičius, dalyvavęs LSMU rektoriaus inauguracijos ceremonijoje universitete, dar kartą pasveikino išrinktąjį rektorių ir, palaiminęs naująsias LSMU vėliavas, sakė: „Ženklus turi ne tik keliai, bet ir institucijos. Jie įkvepia ir rodo kryptį. Įprasta palaiminti vėliavas, kurios žymės po jomis susitelkusių žmonių orumą.“

Kauno medicinos universiteto (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) vėliavos tapo istorinio paveldo dalimi ir perduotos saugoti akademijų kancleriams.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) įkurtas Kaune sujungus bendrą istorinį paveldą turinčius Kauno medicinos universitetą (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademiją (LVA). Abiejų aukštųjų mokyklų ištakos – 1920 m. sausio 27 dieną Kaune įsteigti Aukštieji kursai, 1922 metais reorganizuoti į Lietuvos universitetą, o 1940-aisiais – į Kauno universitetą.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija