2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paminėjo vyskupą, Vasario 16-osios signatarą

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

Telšių Katedroje,
Vasario 16-osios minėjime
Klieriko Antano ŠNEIDERAIČIO
nuotrauka

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 93-iąsias metines Telšiuose vykusiuose renginiuose buvo prisiminta Lietuvos istorija ir valstybingumo atkūrimo raida. Prieš šv. Mišias telšiškiai rinkosi Nepriklausomybės aikštėje. Čia vyko minėjimas, kalbėjo miesto vadovai, istorikai. Padėkos už Lietuvos laisvę šv. Mišių koncelebracijai Telšių Katedroje vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, dalyvavo Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, vicekancleris kan. D. Gatautas, sekretorius kun. M. Ramanauskas, apašt. prot. jubil. J. P. Gedgaudas, mons. jubil. V. S. Brazdeikis, mons. jubil. J. Gedvila, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kun. V. Ačas, prefektas kan. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. A. Mačius, Telšių Katedros klebonas kun. T. Šeputis. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas priminė, jog šios Katedros kriptoje ilsisi pirmasis Telšių vyskupas, Vasario 16-osios akto signataras Justinas Staugaitis, o sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kalbėjo apie šiandienines Lietuvos problemas ir kvietė susitelkti, įnešti savo indėlį kuriant Lietuvą. Atsakomybe privalo dalintis visi ir prisiimti ją už mūsų tautos ir valstybės ateitį. Vyskupas kvietė melstis už tėvynę Lietuvą ir mūsų valstybės ateitį.


Pagerbti už laisvę kovojusieji kurkliečiai

Užunvėžiuose, Vasario 16-osios akto
signataro Stepono Kairio tėviškėje

Pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šauliai, kaip ir kiekvienais metais, suorganizavo žygį į Kurklių kraštą. Pirmiausia Užunvėžių kaime anykštėnai pagerbė inžinieriaus, politiko, pedagogo, švietėjo ir visuomenininko, 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio (1878–1964) atminimą. Čia, šalia koplystulpio, pastatyto signataro tėviškėje, kartu su šauliais S. Kairio atminimą pagerbė ir Anykščių rajono savivaldybės vadovai, rajono tarybos nariai, Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių skyriaus nariai. Ta proga Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus prisiminė kai kuriuos žymaus kraštiečio gyvenimo faktus, jo atminimo saugojimą gimtajame Kurklių krašte.


Vasario 16-oji Šalčininkuose

Antrą dešimtmetį Šalčininkų tūkstantmečio gimnazijoje ne tik mokomi vaikai. Ši gimnazija tapo Šalčios krašto kultūros centru. Čia vyksta koncertai, konferencijos, organizuojami patriotiniai  renginiai, švenčiamos šventės. Šiais metais Vasario 16-ajai skirtas renginys prasidėjo Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje, papuoštoje patriotinių organizacijų vėliavomis. Šv. Mišias aukojo bažnyčios klebonas kun. Vitold Zuzo ir Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas, pasakęs šventės progai pritaikytą pamokslą. Svarbiausia Laisvės esmė – sudaryti sąlygas skleistis asmenybei, tačiau Laisvė be atsakomybės neįmanoma, – kalbėjo pamokslininkas.


Minėjime – daug svečių

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse Minaičiuose, kur buvo 1949 m. buvo pasirašyta Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio deklaracija apsilankė Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Seimo nariai Kazimieras Kuzminskas ir Algimantas Salamakinas, Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis. Seimo Pirmininkė padėjo gėlių prie paminklo signatarams, susitiko su dabartine memorialinės sodybos šeimininke, 1949 m. įvykių liudininke, jauniausiąja Stanislovo Mikniaus dukterimi Julijona Mikniūte-Petrėtiene, partizanų atminimą pagerbė ir Radviliškyje dislokuoto Oro gynybos bataliono kariai. Vakare Radviliškio miesto kultūros rūmuose I. Degutienė atidarė rajono tautodailininkų parodą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Čia eksponuojamos 1949 metų Deklaracijos signatarų nuotraukos bei radviliškiečio tautodailininko Edmundo Gaubo horeljefas „Žalgiris. Lietuviai sugrįžo“. Taip pat galima susipažinti su jaunimo klubo „MIX“ sukurtu kovų su bermontininkais prie Radviliškio l919 metais maketu.


Minėjo valstybės atkūrimą

Vajasiškio bendruomenės
žmonės mini Vasario 16-ąją

Vasario 16-ąją Vajasiškyje šv. Mišias minint nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą aukojo kun. Kęstutis Palepšys. Padėkoję Dievui už Nepriklausomybę ir Laisvę šiltuose Vajasiškio bendruomenės namuose pratęsėme šventę.

Minėjimą pradėjo mokytoja Inga Gikienė. Ji priminė, koks sunkus buvo kelias į Nepriklausomybę – pradedant 1863-iųjų sukilimu, knygnešių pasiaukojimu, rašto atgavimu. Moksleiviai Lukas, Paulius, Diana paskaitė eilių, skirtų Vasario 16-ajai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija