2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vasario 16-oji Šalčininkuose

Antrą dešimtmetį Šalčininkų tūkstantmečio gimnazijoje ne tik mokomi vaikai. Ši gimnazija tapo Šalčios krašto kultūros centru. Čia vyksta koncertai, konferencijos, organizuojami patriotiniai  renginiai, švenčiamos šventės. Šiais metais Vasario 16-ajai skirtas renginys prasidėjo Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje, papuoštoje patriotinių organizacijų vėliavomis. Šv. Mišias aukojo bažnyčios klebonas kun. Vitold Zuzo ir Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas, pasakęs šventės progai pritaikytą pamokslą. Svarbiausia Laisvės esmė – sudaryti sąlygas skleistis asmenybei, tačiau Laisvė be atsakomybės neįmanoma, – kalbėjo pamokslininkas.

Po Mišių darniai išsirikiavusi kolona – šauliai, Lietuvos karo akademijos kariūnai, gausus būrys svečių iš Vilniaus ir rajono mokyklų – patraukė Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos link. Gimnazijos kieme renginio dalyviai pasistiprino kareiviška koše ir karšta arbata. Po to prasidėjo šventinis renginys. Tautiniais kostiumais pasipuošę du gimnazistai renginį pradėjo Justino Marcinkevičiaus eilėmis, tylos minute buvo pagerbtas ir pats poetas, tą rytą miręs Vilniaus ligoninėje. Renginio dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, pabrėžęs meilės kalbai, knygai, kultūrai ir istorijai, tikėjimo laisve ir žmonių vienybės, stiprybės ir susitelkimo svarbą. Valstybingumo idėjos vedini prieš 93 metus dvidešimt tautos atstovų paskelbė Nepriklausomybę. Nei okupacijos, nei partizaninio karo žiaurumai, nei kančios Sibire nepalaužė tautos dvasios. Būkime ir dabar susitelkę, - sakė direktorius.

Aktorius Tomas Vaisieta perskaitė kompoziciją iš jo parengto spektaklio „Pasikalbėjimas su Lietuva“. Žodį tarė atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Laisvės kovotojų sąjungos vadas Jonas Burokas, Šaulių sąjungos vadas Antanas Plieskys ir kt. Visi kalbėtojai pabrėžė laisvės vertę, dėkingumą žmonėms, paskelbusiems Lietuvos nepriklausomybės aktą. Kovo 11-osios akto signataras Algirdas Patackas sakė: Tie vyrai matė viziją: žmonių Lietuvą, susitelkusią valstybę, gebėsiančią apsiginti nuo priešų.

Gimnazijos direktorius V. Žilius įteikė apdovanojimus mokiniams, įvairių olimpiadų ir konkursų dalyviams, taip pat mokytojams, parengusiems vaikus olimpiadoms. Buvo įteikti apdovanojimai jauniesiems šauliams. Renginys baigėsi Vilniaus miesto folklorinio ansamblio „Laukis“ koncertu.

Dr. Aldona Kačerauskienė

Šalčininkai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija