2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Naujausia Katalikų Bažnyčios statistika

Mindaugas BUIKA

Katalikų skaičius auga

Vasario 19 dieną pristatytas naujas 2011 metų Popiežiškasis žinynas „Annuario Pontificio“, kuriame pateikti statistiniai duomenys apie Katalikų Bažnyčią. Popiežiui Benediktui XVI daugiau kaip 2 tūkstančių puslapių žinyną įteikė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė ir jo pavaduotojas bendriesiems reikalams arkivyskupas Fernandas Filonis, kuris yra atsakingas už leidinio parengimą ir publikavimą. Žinyne pateikti naujausi 2009 metų gruodžio pabaigos statistiniai duomenys rodo Katalikų Bažnyčios augimą globaliniu mastu, išskyrus vyrų ir moterų vienuolių skaičių, kuris toliau mažėja dėl pašaukimų krizės.


Kruvinas Muamaro Kadafio režimas žlunga

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Muamaras Kadafis Libiją valdo 40 metų

Libijoje toliau vyksta aršios kovos. Muamaro Kadafio režimą remianti kariuomenė ir užsienio samdinių būriai bando įbauginti sukilusius piliečius, vyksta žiaurios žudynės. Vasario 21–22 dienomis M. Kadafiui ištikimi kariuomenės daliniai ir negrų samdiniai pradėjo masines skerdynes šalies sostineje Tripolyje – į prieš režimą sukilusius piliečius šaudoma iš automatų ir kulkosvaidžių, yra daug žuvusių ir sužeistų. Vasario 21-osios vakare iš lėktuvų bombarduota demonstracija Tripolio centre, o vasario 22 dienos ryte lėktuvai bombardavo gyvenamuosius rajonus Tripolio rytinėje dalyje. Teigiama, kad žuvo daugiau kaip 500 žmonių, keli tūkstančiai sužeista. Smogikai įsiveržė net į kelias Tripolio ligonines, sušaudė keliolika gydytojų, o vieną ligoninę padegė. Sukilėliai ir toliau kontroliuoja dalį Tripolio rajonų, valdo antrąjį pagal dydį miestą Bengazį, Srito bei Tobruko miestus. Šiuose miestuose sukilėliai užėmė policijos nuovadas ir pagrindines valdžios įstaigos, užvaldė ir kelis ginklų sandėlius. Nors M. Kadafiui pavaldūs kariškiai dar bando numalšinti sukilimą –  iš lėktuvų buvo bombarduojamas ir Musarato miestas, o į kai kuriuos regionus buvo nusiųsti desantinkų būriai, desperatiški bandymai apginti režimą jau neduoda didesnių rezultatų. Tiesa, kai kuriuos šalies miestus puola ir netoli sostinės Tripolio esančiuose kaimuose siautėja tūkstančiai samdinių – daugiausia iš Čado ir Nigerijos atvykę smogikai. Šiuos smogikų būrius pasamdė M. Kadafio režimas. Bet piliečių sukurti sukarinti būriai  jau duoda atkirtį užsienio smogikų gaujoms, į sukilėlių pusę pereina ir dalis Libijos kariuomenės. Taigi M. Kadafio režimas jau praranda įtaką. Per kelias dienas žuvo labai daug žmonių – oficialiai teigiama, kad žuvo per 900 žmonių, tačiau tikrasis aukų skaičius gali būti daug didesnis.


Žemės drebėjimas Naujojoje Zelandijoje

Naujosios Zelandijos
Kraistčerčo miestą žemės
drebėjimas stipriai apgriovė

Naujosios Zelandijos antrąjį pagal dydį Kraistčerčo miestą supurtė smarkus žemės drebėjimas, per kurį, negalutiniais duomenimis, žuvo mažiausiai 75 žmonės. Manoma, jog apie 300 žmonių galėjo likti įstrigę smarkaus žemės drebėjimo apgriautuose pastatuose. Gelbėtojai per pirmas dvi dienas ištraukė apie 120 gyvų žmonių, bet kai kuriems teko amputuoti prispaustas ir sutraiškytas galūnes. 6,3 balo stiprumo žemės drebėjimas įvyko pietų metu, kai miesto gatvėse ir parduotuvėse, taip pat biuruose buvo pilna žmonių. Požeminių smūgių epicentras buvo maždaug už dešimties kilometrų į pietvakarius nuo Kraistčerčo. Tai jau antrasis šiam miestui smogęs žemės drebėjimas per penkis mėnesius. „Gali būti, kad tai tamsiausia diena Naujajai Zelandijai... Šiuo metu, mano turimais duomenimis, aukų skaičius siekia 65 ir dar gali padidėti“, – sakė Naujosios Zelandijos vyriausybės vadovas Johnas Key. Kraistčerčo meras Bobas Parkeris sakė, kad beveik 400 tūkst. gyventojų turintis miestas tapo panašus į karo zoną. Sraigtasparniai iš didžiulių talpų pylė vandenį ant degančio daugiaaukščio biurų pastato. Kitame biurų pastate įstrigusius gelbėtojus teko iškelti kranu. Aikštėje priešais katedrą  nugriuvo visas namo fasadas, iš namo bėgo žmonės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija