2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Prisimintas kun. Juozas Zdebskis

Šv. Mišių auka

ŠLAVANTAI. Vasario 12 dieną Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnytėlėje Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas su kunigais: Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu teol. dr. Žydrūnu Kulpiu, Šlienavos klebonu kan. emeritu Vytautu Vaičiūnu, Ilguvos klebonu Vytautu Sakavičiumi, Seinų (Lenkija) vikaru Bernardu Augaičiu, Aleksoto vikaru Mindaugu Martinaičiu ir Viliumi Sikorskiu aukojo šv. Mišias už kunigą Juozą Zdebskį. Vyskupas kalbėjo, kad Šlavantų parapijoje kun J. Zdebskis dirbo daugiau kaip 11 metų, palaidotas Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje. Tai simboliška, kad paminėti kunigo žūties metines čia susirinko parapijiečiai, jo aukotos meilės ir darbų tęsėjai, kunigai, vienuolės. Vyskupas J. Kauneckas homilijoje prisiminė su kun. Juozu praleistus bendrystės momentus, jo veržimąsi į misijas, Eucharistijos bičiulių lankymą Ukrainoje, Kazachstane, Turkmėnijoj ir kitur, jo vedamas rekolekcijas vienuolėms. Vyskupas prisiminė savo vikaravimo metus Telšiuose, kur tada dar inžinierius V. Vaičiūnas įrengė atsarginį spausdinimo aparatą. Žinoma, juo neteko pasinaudoti. Pasitarnavo kitas, laikytas Panevėžyje, ses. O. Pranckūnaitės buto vonioje. Juo sesuo atspausdino 40 egzempliorių knygų, kurias būsimasis vyskupas išplatino kunigų seminarijoje besimokantiems klierikams. Kun. Juozas ypač rūpinosi ligonių lankymu. Ieškojo tų, kurie savo nekaltą kančią aukojo kartu su Jėzaus kančia ir prašė jų melstis už Lietuvą. Vyskupas prašė maldininkų ir šiandien nenustoti melstis. Tik jis dar klausė: „Ką pasakytų kun. Juozas, matydamas šiandieninę Lietuvą? Ką pasakytų, kad net 14-metis vaikas tampa žudiku? Kas vyksta šeimose, mokyklose? Juk šeimos – būsimų tragedijų sankaupa. Deja, tokios šeimos jau tampa normaliomis. O kai kurie „protingi“ seimūnai, net ir partnerius, homoseksualus nori vadinti šeima.“ Vyskupas apgailestavo, kad dabar mokyklose, darbovietėse nepriimta kalbėti apie Dievą... Kun. Juozas pasakytų, jog „šitokia visuomenė turi žlugti.“


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Pagerbti dvasininkai - saleziečiai

Maldos namuose atsisveikinant
susitelkė visi aktyvūs
Atminimo renginio dalyviai
Ingos Remeikienės nuotrauka

ALYTUS. Vasario pirmą sekmadienį Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje gausiai susirinkę alytiškiai paminėjo miesto garbės piliečio publicisto, rašytojo, „Saleziečių žinių“ redaktoriaus, visuomenės veikėjo, jaunimo ugdytojo kunigo Prano Gavėno SDB vienuoliktąsias mirties metines. Šv. Mišias aukojo Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijos kunigas salezietis Petras Dumbliauskas kartu su Alytaus dekanu garbės kanauninku Arūnu Užupiu. Prisiminimais apie iškilųjį dvasininką pasidalino gydytoja Viltautė Pocienė. Meninę programėlę parengė Muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Rita Leitanienė. Paminėjimą organizavo viešoji įstaiga „Dienos namai“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija