2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Savivaldos agonija

Saulius Stoma

Nors iki savivaldos rinkimų dar likę keletas dienų, esminis rezultatas jau aiškus. Ir tiesą pasakius, jis apgailėtinas. Optimistų viltys nepasiteisino. Naujai išrinktos tarybos nelabai kuo skirsis nuo senųjų. Gal tik koalicijų dėliojimo sumaišties bus dar daugiau.

Iš kur toks išankstinis pesimizmas? Jį skatina pilka rinkimų kampanija ir tikros alternatyvos stoka. Nuosmukio lygį geriausiai parodo rinkiminės Antano Šampano vestuvės. Tačiau ir tradicinės politinės jėgos didele dalimi kliaujasi į sąrašus sukaišiotais „vestuvių generolais“, kurių darbo reali savivalda taip ir nepamatys.


Politika ir altorius

Ladas TULABA

Apie katalikų intelektualų dalyvavimą politikoje ir apie politiką savo esmėje, taip pat Bažnyčios galimus ryšius su politika ne kartą pasisakė Šventasis Sostas: jis davė nurodymus, kaip tikintieji turi žiūrėti į politiką ir kaip reikėtų eventualiai aktyviai pagal reikalą įsijungti į politinę veiklą.

Ėmiausi tad pasisakyti lietuviškoje spaudoje šia tema. Rašiau: „Klaidingų pranašų buvo visada. Jų yra ir nūdien. Deja, jiems kartais pavyksta suklaidinti net, kaip Kristus įspėjo, ir išrinktuosius“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija