2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aukštosios Panemunės bažnyčioje tarnavo 35-erius metus

A†A kan. jubil. Pranas liutvinas
(1927 05 23 – 1950 09 24 – 2011 02 14)

Kan. Pranas Liutvinas minint
kunigystės 50-metį Sutkuose
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Vasario 14 dieną sužinojome, kad eidamas 84-uosius metus Kaune mirė 35-erius metus Aukštosios Panemunės parapijoje dirbęs kanauninkas jubiliatas Pranas Liutvinas.

P. Liutvinas gimė 1927 m. gegužės 23 d. Sutkų kaime (Šakių r.). Jis buvo antras vaikas šešių sūnų ūkininkų šeimoje. Mokėsi Žeimio pradžios mokykloje Morkų ir Sutkų kaimuose, Kriūkų septynmetėje, vėliau – Šakių „Žiburio“ ir Vilkijos gimnazijose, o baigė karo metais į Lukšius perkeltą „Žiburio“ gimnaziją. Vaikystėje P. Liutvinas matė kaimynystėje gyvenusio Sutkų klebono kun. Juozo Pilipaičio pasiaukojimą parapijiečiams, didžiulį darbą, atliktą pasiryžus pirmaisiais okupacijos metais pastatyti naują mūrinę bažnyčią. 1939 m. rugsėjo 10 dieną vysk. Mečislovas Reinys pašventino naujos šventovės pamatus, o darbai buvo tęsiami ir sunkiomis karo sąlygomis – iki pat sovietų okupacijos. Visa tai matydamas dorų katalikų sūnus P. Liutvinas, sekdamas savo klebono pavyzdžiu, apsisprendė siekti kunigystės ir 1946 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija