2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Minėjo valstybės atkūrimą

Vajasiškio bendruomenės
žmonės mini Vasario 16-ąją

Vasario 16-ąją Vajasiškyje šv. Mišias minint nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą aukojo kun. Kęstutis Palepšys. Padėkoję Dievui už Nepriklausomybę ir Laisvę šiltuose Vajasiškio bendruomenės namuose pratęsėme šventę.

Minėjimą pradėjo mokytoja Inga Gikienė. Ji priminė, koks sunkus buvo kelias į Nepriklausomybę – pradedant 1863-iųjų sukilimu, knygnešių pasiaukojimu, rašto atgavimu. Moksleiviai Lukas, Paulius, Diana paskaitė eilių, skirtų Vasario 16-ajai.

Sugiedojome Lietuvos himną. Kun. Kęstutis paprašė pasimelsti už tuos, kurie žuvo už Laisvę ir Nepriklausomybę.

 Paskui bendruomenės pirmininkė Genutė Sarokina pasveikino parapijiečius su švente ir pakvietė sušilti prie kavos ar arbatos puodelio. Pasivaišinus atsineštomis vaišėmis buvo perskaitytas istorijos daktaro Edmundo Gimžausko paruoštas pranešimas apie tai, kaip to meto Vajasiškio parapijos sodiečiai įsijungė į Nepriklausomybės kūrybos darbą, į tikrą savivaldą. Galiausiai skaitėme eiles, dainavome patriotines lietuviškas dainas, džiaugėmės buvimu draugėje.

Zita Macijauskienė

Vajasiškis, Zarasų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija