2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paminėjo vyskupą, Vasario 16-osios signatarą

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

Telšių Katedroje,
Vasario 16-osios minėjime
Klieriko Antano ŠNEIDERAIČIO
nuotrauka

Laisvės kovotojai Telšių Katedroje,
Vasario 16-osios minėjime

Telšių Katedroje Vasario 16-osios
minėjimą procesija prieš
šv. Mišias pradeda klierikai
Klieriko Antano ŠNEIDERAIČIO
nuotraukos

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 93-iąsias metines Telšiuose vykusiuose renginiuose buvo prisiminta Lietuvos istorija ir valstybingumo atkūrimo raida. Prieš šv. Mišias telšiškiai rinkosi Nepriklausomybės aikštėje. Čia vyko minėjimas, kalbėjo miesto vadovai, istorikai. Padėkos už Lietuvos laisvę šv. Mišių koncelebracijai Telšių Katedroje vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, dalyvavo Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, vicekancleris kan. D. Gatautas, sekretorius kun. M. Ramanauskas, apašt. prot. jubil. J. P. Gedgaudas, mons. jubil. V. S. Brazdeikis, mons. jubil. J. Gedvila, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kun. V. Ačas, prefektas kan. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. A. Mačius, Telšių Katedros klebonas kun. T. Šeputis. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas priminė, jog šios Katedros kriptoje ilsisi pirmasis Telšių vyskupas, Vasario 16-osios akto signataras Justinas Staugaitis, o sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kalbėjo apie šiandienines Lietuvos problemas ir kvietė susitelkti, įnešti savo indėlį kuriant Lietuvą. Atsakomybe privalo dalintis visi ir prisiimti ją už mūsų tautos ir valstybės ateitį. Vyskupas kvietė melstis už tėvynę Lietuvą ir mūsų valstybės ateitį.

Po šv. Mišių buvo meldžiamasi Telšių Katedros kriptoje, kur ilsisi vyskupo J. Staugaičio palaikai. Prie jo karsto buvo padėta Lietuvos Respublikos prezidentės D. Grybauskaitės atsiųsta gėlių puokštė. Melstasi už garbųjį velionį bei kitus Telšių vyskupijos vyskupus, meldžiant jiems amžinojo džiaugsmo Viešpaties artumoje.

Po pamaldų Telšių „Žemaitės“ dramos teatre vyko gražus renginys, kurio metu buvo sakomos sveikinimo kalbos, tylos minute pagerbtas tą dieną amžinybėn iškeliavęs poetas Justinas Marcinkevičius, vyko koncertas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija