2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paskelbta Jono Pauliaus II beatifikacijos programa

Mindaugas BUIKA

Dievo tarnas popiežius
Jonas Paulius II

Parkinsono liga sirgusi 49 metų
prancūzė s. Mari Pjer Simon
moksliškai nepaaiškinamai išgijo
popiežiaus Jono Pauliaus II užtarimu

Iškilmės truks tris dienas

Su didžiuliu susidomėjimu laukiant Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus II numatyto paskelbimo Bažnyčios palaimintuoju, Vatikane buvo pristatyta net tris dienas truksiančių iškilmių programa. Dievo Gailestingumo sekmadienį, gegužės 1 dieną, popiežius Benediktas XVI Romoje pats vadovaus savo pirmtako beatifikacijos šv. Mišioms. Pamaldos vyks Šv. Petro aikštėje ir jose galės dalyvauti visi norintys, kurių, atvykusių iš viso pasaulio, matyt, bus daug. Siekiant didesnio saugumo ir tvarkos, įėjimus į aikštę ir jos prieigas prižiūrės policijos pajėgos.

 Pranešama, kad netrukus po beatifikacijos ceremonijos visi tikintieji galės pasimelsti prie palaimintojo Jono Pauliaus II palaikų, kurie bus išstatyti Šv. Petro bazilikoje priešais pagrindinį Išpažinimo altorių. Pažymėta, kad šis pagerbimas „tęsis tiek, kiek tikinčiųjų norės aplankyti šiuos palaikus“. Vasario 18 dieną pristatydamas programą Vatikano informacijos tarnybos vadovas jėzuitas kunigas Federikas Lombardis paaiškino, kad velionio Popiežiaus palaikai bus uždarame karste, kuriame jie 2005 metais buvo palaidoti. Po to, kai žmonių srautas užsibaigs, jie bus perlaidoti „privačiose apeigose“ viršutinės Šv. Petro bazilikos dalies Šv. Sebastijono koplyčioje, kuri patogiai pasiekiama lankytojams.

Balandžio 30-osios vakare, prieš beatifikacijos iškilmes, atviroje vejoje prie Romos antikinio Circus Maximus (Didžiojo Cirko) numatytas maldos budėjimas. Vigiliją „organizuoja Romos diecezija, kurios vyskupu buvo garbingasis Dievo tarnas Jonas Paulius II“, – nurodoma programoje. Celebracijai vadovaus Popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Agostinas Valinis. Pats Šventasis Tėvas Benediktas XVI įsijungs į šį maldos renginį dvasiškai ir per vaizdo ryšį. Kitą dieną po beatifikacijos, gegužės 2-ąją, Šv. Petro aikštėje bus aukojamos Padėkos šv. Mišios, kurioms vadovaus Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė.

Jokių bilietų ir mokesčių neprireiks

Svarbų pareiškimą tą pačią vasario 18 dieną padarė ir amerikiečio arkivyskupo Džeimso Harvio vadovaujama Popiežiaus namų prefektūra, atsakinga už Vatikano renginių neliturginę dalį. Italų, vokiečių, anglų, lenkų, ispanų ir portugalų kalbomis paskelbtame dokumente pabrėžiama, kad į popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos šv. Mišias bilietų ar kvietimų nereikės, todėl tose iškilmėse galės dalyvauti visi norintys. Pareiškime teigiama, jog Popiežiaus namų prefektūra „gavo informaciją apie neteisėtus kai kurių kelionių organizatorių siūlymus, ypač internete, kad už tam tikrą patarnavimo mokestį jie gali padėti įsigyti bilietus į bendrąsias audiencijas ir kitas Popiežiaus vadovaujamas ceremonijas, ypač Dievo tarno Jono Pauliaus II beatifikaciją“. Štai šitie galimi piktnaudžiavimai ir paskatino arkivyskupą Dž. Harvį priminti, kad jokių bilietų į būsimąją beatifikaciją nereikės, todėl šiuo reikalu net nereikės kreiptis į Popiežiaus namų prefektūrą. Į kitus renginius bei Popiežiaus ceremonijas, įskaitant savaitines bendrąsias audiencijas, bilietai dėl tvarkos yra reikalingi ir jie išduodami pagal gautus sąrašus. Tačiau tie bilietai „visada išduodami nemokamai, todėl joks asmuo ar organizacija negali reikalauti kokio nors mokesčio“, pabrėžiama Popiežiaus namų prefektūros pareiškime. Taip pat pranešama, kad Dievo tarno Jono Pauliaus II būsimosios beatifikacijos proga Romos vyskupija atidarė naują jam skirtą internetinį puslapį www.karol-wojtyla.org, kuriame keliomis kalbomis pateikiamos naujienos bei informacija apie velionį Šventąjį Tėvą bei jo kanonizacijos bylą, kuri toliau tęsiama. Beatifikacija, sausio 14 dieną patvirtinus moksliškai nepaaiškinamą Parkinsono liga sirgusios 49 metų prancūzės sesers vienuolės Mari Pjer Simon išgijimą, yra tik pirmasis etapas. Popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacijai, tai yra paskelbimui Bažnyčios šventuoju, yra reikalingas kito stebuklo, įvykusio jau po paskelbimo palaimintuoju, pripažinimas. Šiame interneto puslapyje 31 kalba (įskaitant rusų, arabų ir kinų kalbas) pateikiamas Romos vyskupijos patvirtintas maldos tekstas, prašant malonių per popiežiaus Jono Pauliaus II užtarimą.

Būsimojo įvykio istorinė reikšmė

Iki šiol iš praėjusiame XX amžiuje Katalikų Bažnyčią valdžiusių aštuonių popiežių buvo kanonizuotas tik Pijus X, kurio pontifikatas tęsėsi nuo 1903 iki 1914 metų. Būsimasis palaimintasis Jonas Paulius II beatifikavo tose pačiose 2000 jubiliejinių metų apeigose du popiežius – Pijų IX (pontifikatas nuo 1846 iki 1878 metų) ir Joną XXIII (1958–1963 metų pontifikatas). Tačiau tai, kad ateinančią gegužės 1-ąją Dievo tarną Joną Paulių II beatifikuos tiesioginis jo įpėdinis popiežius Benediktas XVI, yra iš tikrųjų istorinis ir precedento bent pastaruosius tūkstantį metų neturintis įvykis. Rašydamas apie tai Vatikano laikraščio „L’Osservatore Romano“ direktorius Džovanis Marija Vianas primena, jog kiekvienos beatifikacijos ir kanonizacijos bylos centre visada yra išskirtinis gyvenimo pavyzdys tų, kurie, pasak šventraštinio apibūdinimo, save paskyrė Dievo tarnystei.

Būtent tokiu „autentišku Dievo tarnu“ ir „karštu Kristaus liudytoju nuo savo jaunystės iki paskutinio įkvėpimo ir buvo Jonas Paulius II. Tą jo pavyzdinį gyvenimą, kaip dvasinį testamentą, gali patvirtinti Šventąjį Tėvą dar gerai prisimenantys milijonai žmonių – tiek katalikų, tiek nekrikščionių visame pasaulyje. Tai buvo pagrindinė priežastis, kad jau 2005 balandžio 28 dieną, tai yra praėjus mažiau nei mėnesiui nuo Jono Pauliaus II mirties, jo įpėdinis popiežius Benediktas XVI leido užvesti kanonizacijos bylą, apeinant būdingus kanoninius reikalavimus jos pradėjimui.

Daugelis turbūt dar prisimena Jono Pauliaus II laidotuves, kai daugiau kaip milijonas žmonių tiesiog užtvindė Romos miestą, kad galėtų dalyvauti atsisveikinime ir amžinybėn išlydėti neeilinę XX amžiaus asmenybę, visų pasaulio krikščionių dvasios tėvą. Kai kurie Popiežiaus laidotuvių Šv. Petro aikštėje dalyviai jau tuomet buvo iškėlę transparantus su užrašu „Santo subito“ („Tuoj pat paskelbti šventuoju!“). Tai rodė, kad jau tada buvo daug žmonių, įsitikinusių šio žmogaus krikščioniškojo liudijimo pavyzdingumu bei jo darbų ir dorybių išskirtinumu. Neeilines Jono Pauliaus II asmenines savybes ir vertybių išgyvenimo herojiškumą patvirtino pastaruosius šešerius metus beatifikacijos bylą nagrinėjusios komisijos Romoje ir tėvynėje Lenkijoje bei Šventųjų skelbimo kongregacija.

Taigi, gegužės 1 dieną įvyksianti popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija bus tikrai ypatingas įvykis šiandienos Bažnyčios gyvenime. Ir visai galima laukti, kad ši Dievo tarno skelbimo palaimintuoju ceremonija Romoje, panašiai kaip per jo laidotuves 2005 metais, vėl susilauks didžiulio žmonių antplūdžio.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija