2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Rinkimuose apie KGB agentus jau pamirštama

Keisti yra Lietuvos Respublikos įstatymai. Štai Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) iš kandidatų savivaldybių tarybų rinkimuose sąrašų išbraukė Kęstutį Pūką dėl tariamai „sunkaus“ nusikaltimo – sovietmečiu jis buvo teistas už spekuliaciją ir tą „nuslėpė“ nuo komisijos. K. Pūkas kreipėsi į Vyriausiąjį administracinį teismą (LVAT) nurodydamas, kad VRK, svarstydama klausimą dėl jo pašalinimo iš kandidatų sąrašų, neatsižvelgė į tai, jog „veika, už kurią jis buvo teistas, šiandien yra įprasta verslo veikla, remiama ir skatinama valstybės, o Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos garantuoja asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, žmogaus teisę laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir kt.“ Tačiau LVAT nusprendė sustabdyti jo bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT). Kreiptis į KT prašė pats K. Pūkas, reikalaudamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostata, pagal kurią kandidatas privalo informuoti apie teistumą, net jeigu tokia nusikalstama veika vėliau buvo dekriminalizuota, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo, proporcingumo principams.

Taigi keistai atrodo Lietuvos įstatymai – „filtruojamas“ nedidelį nusikaltimą pagal sovietinius įstatymus padaręs nepriklausomos Lietuvos pilietis, o laisvai leidžiama kandidatuoti KGB agentams. Juk neteko girdėti, kad VRK iš kandidatų sąrašų išmestų okupacijos metais kokį nors tautai nusikaltusį asmenį. Dar daugiau – netgi oficialiai kai kuriuos asmenis, patikrintus Liustracijos komisijos, nuo visuomenės netgi paslepia – „reabilituoja“ didžiulius nusikaltimus tautai padariusius išdavikus, savo veiksmais pakenkusius tautai. Keistai atrodo, kai žmogus, teistas okupacinės valdžios už smulkų „kriminalinį“ nusižengimą, kuris dabar net nėra laikomas baustina veika, praranda teisę būti kandidatu į savivaldybių tarybas, o tikras nusikaltėlis gauna visas teises. Tikrai įdomu, ar tarp 17000 kandidatų į tarybas ilgametis VRK pirmininkas, beje, ištikimai tarnavęs okupacinei valdžiai, neatrado nė vieno KGB agento, kuriam VRK sutrukdytų dalyvauti rinkimuose? Gal Lietuvos įstatymai tokiems „veikėjams“ neužkerta kelio kandidatuoti į tarybas? Gal išdavikiškas darbas KGB veikloje jau tapo paskatinamu dalyku? Kur nueis Lietuva su tokiais įstatymais?

Antanas Mikalauskas

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija