2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dešinieji katalikai balsuos už krikščionišką partiją

Daugelis gyventojų nebeskaito laikraščių, mažai ką girdi per radiją ar televiziją. Laikraščiai tapo aukso vertės – tiek kaimo, tiek miesto gyventojai nebeišgali kas mėnesį taip brangiai mokėti už laikraštį. Mūsų katalikišką laikraštį „XXI amžius“ retas gyventojas skaito – į Klaipėdos Debreceno gatvę vienintelį laikraštį paštininkė atneša man. Šį laikraštį galima nusipirkti Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje, kitur nesu jo matęs. Kiek buvau bažnyčiose, nė karto negirdėjau, kad kunigai paragintų tikinčiuosius užsiprenumeruoti „XXI amžių“, kuris rašo apie tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje.

Netrukus vyks savivaldybių rinkimai. Kai kurios  nekatalikiškos partijos ragina rinkėjus balsuoti už jų kandidatus. Mes, tikintieji, norėtumėm, kad mūsų parapijų kunigai pasakytų, už kokią partiją atiduoti balsą. Nereikia kunigui lipti ant statinės ir raginti balsuoti už kokią nors partiją ar sąrašą – užtektų kunigams tik paraginti parapijiečius, kad balsus atiduoti už katalikus, dešiniųjų kandidatus. Tikrai tikiu, kad jei tikinčiuosius kunigai paragintų, laimėtų tikinčiųjų partijų kandidatai, o jei neragins – laimės komunistinės partijos. Juk daugelis žmonių nežino, kam priklauso  Tėvynės Sąjungos-krikščionių demokratų partija, todėl jiems reikia pasakyti, kad balsus atiduotų už katalikišką partiją.

Jeigu parapijų klebonai būtų paraginę savo parapijiečius balsuoti tik už tą partiją, šiandien Lietuva nebūtų nusmukusi taip žemai. Tai dar nevėlu padaryti. Būtinai visų parapijų tikintieji turi išgirsti kunigų balsą prieš savivaldybių rinkimus.

Pranas VIRKŠAS

Klaipėda

Redakcijos prierašas. Klaipėdoje „XXI amžius“ platinamas Kristaus Karaliaus, Marijos Taikos Karalienės, Šv. Juozapo Darbininko ir Šv. Kazimiero bažnyčiose.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija