2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė Karvio klebonas

A†A kun. Bronislovas Juozas JAURA (1935 – 1963 – 2011)

Kun. Bronislovas Juozas Jaura
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Balandžio 15 dieną po ilgos ir sunkios ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos Maišiagalos dekanato Karvio parapijos klebonas kunigas Bronislovas Juozas Jaura.

Bronislovas Juozas Jaura gimė 1935 m. birželio 8 dieną Dūkšto mieste. 1958 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs, 1963 m. balandžio 10 dieną įšventintas kunigu. Kun. B. J. Jaura tarnavo Kalesninkų, Paringio, Pabradės ir Karkažiškės, Pavoverės, Paberžės, Šilėnų, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Vilniaus šv. Rapolo, Varėnos parapijose. Nuo 1980 metų buvo Karvio Šv. Juozapo parapijos klebonas.

Kun. B. J. Jauros palaikai buvo pašarvoti Karvio parapijos klebonijoje. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos balandžio 18 dieną Karvio Šv. Juozapo bažnyčioje. Velionis palaidotas bažnyčios, kurioje dirbo beveik 31-erius metus, šventoriuje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija