2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Įamžino didvyrį

Livija ŠIUGŽDIENĖ

Vysk. Jonas Kauneckas
Mūšios parke laimina
kryžių gen. Jonui Juodišiui

Praėjusį šeštadienį Ukmergės rajone esančiame Didžiosios kovos partizanų parke, kurį įrengė ir prižiūri žinomas kovotojas už tikinčiųjų teises mons. Alfonsas Svarinskas, vyko tradicinis renginys. Nors tą savaitgalį ir Vilniuje, ir Kaune renginių netrūko, tačiau pagerbti Laisvės kovotojų susirinko nemažai žmonių.

Renginys, kaip visada, prasidėjo šv. Mišiomis už gyvybę paaukojusius partizanus ir jų motinas. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, mons. A. Svarinskas, Šlienavos parapijos klebonas kan. Vytautas Vaičiūnas ir Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios altaristas kun. Petras Tavoraitis. Iš pradžių vysk. J. Kauneckas padėkojo partizanų kapelionui mons. A. Svarinskui, puoselėjančiam šį partizanų parką, paskyrusiam jam savo paveldėtą žemės sklypą. Vyskupas džiaugėsi, kad Kaune jau pastatytas paminklas Partizanų motinai – juk joms teko itin sunki dalia: išlydėti savo sūnus ir dukteris į nežinią, matyti miestelių aikštėse niekinamus jų palaikus. Vėl prisimename prieš 70 metų prasidėjusius didžiuosius trėmimus, vėliau sekusią okupaciją, kuri kančioms pasmerkė apie trečdalį milijono Lietuvos gyventojų: šimtai tūkstančių buvo ištremta, žuvo 22 tūkst. partizanų, 35 tūkst. žmonių nukankinta lageriuose. 


Paminėjo partizanų 60-ąsias žūties metines

Romas BACEVIČIUS

Šv. Mišias partizanų žūties
vietoje aukoja vyskupas Juozas
Žemaitis MIC. Centre – Lekėčių
klebonas kun. Andrius Kurapka

Gegužės 20 dieną Altoniškių kaime (Kauno r.) pašventinta atstatyta Tauro apygardos partizanų žeminė. 1951 m. gegužės 20 dieną Altoniškių apylinkių miške įrengtame bunkeryje žuvo Tauro apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkas Juozas Totoraitis-Čigonas, desantininkas Benediktas Trumpys-Rytis ir dvi jų bendražygės – Valerija Liktoraitė (dirbdama medicinos sesele Zyplių ligoninėje ji vadinosi Doma Poškute) ir Marcelė Žindžiuvienė-Tigrienė. Renginyje dalyvavo krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija