2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Buivėniečiai susitiko prie kryžiaus

Kanauninkas Vladas Rabašauskas
šventina Buivėnų kaimo kryžių

Muzikantai Eugenijus Zuoza
ir Almantas Bartaševičius

Buivėniečiai prie trečiojo kryžiaus

Palėvenė. Gegužės 15 dieną Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios varpai maldai už gyvus ir mirusius pakvietė labai gražaus Buivėnų etnografinio kaimo žmones.

Buivėnai didžiuojasi aukščiausiu Lietuvoje ąžuolu galiūnų, kuriam jau per 700 metų. Šis kaimas išaugino garsų kalbininką habilituotą daktarą Aleksandrą Vanagą. Buivėnai turtingi dolomitų klodais, milžinų kapais. Kaimas minimas jau 1603 metais.

Prieš šv. Mišias visi uždegė žvakutes ant savo artimųjų kapelių. Susirinko gana gausiai apie 70 kaimo gyventojų ir atvykusių iš įvairių Lietuvos kampelių. Šv. Mišias aukojo kanauninkas Vladas Rabašauskas. Paskui visi susirinko prie naujai pastatyto kaimo kryžiaus. O kryžiaus istorija tokia.

1940–1941 metais Palėvenėje vikaravo kun. Antanas Valentinas. Jis buvo labai energingas, uolus, greitai susigyveno su parapijos žmonėmis, sakydavo labai gražius pamokslus – net pravirkdydavo į bažnyčią susirinkusius tikinčiuosius. Kun. A. Valentinas ragino žmones priešintis sovietams – statyti kryžius, nes to labiausiai bijojo komunistai, be to, tuo laiku vienintelė viltis žmonėms buvo kryžius. 1941 m. ankstyvą pavasarį Buivėnų kaimo žmonės pasistatė kryžių. Kryžių pagamino Palėvenės šaulių sąjungos vadas Povilas Povilonis iš Žegunių kaimo. Kryžių statė visas kaimas, pašventino kunigas Juozapas Mineikis ir vikaras Antanas Valantinas. Paskui pas Jurgį Stoniką vyko bendros kaimo gyventojų vaišės. Sekmadienio pamoksle kunigas išgyrė buivėniečius ir paragino kitų kaimų žmones pasekti jų pavyzdžiu. Kunigo žodžiai nenuėjo veltui: pradėjo ir kituose kaimuose statyti kryžius. Per 1940–1941 metus Palėvenės parapijoje buvo pastatyta 20 kryžių.

1991 metais supuvusį kryžių pakeitė naujas, pagamintas Edmundo Biškausko iš Račiupėnų kaimo. Kryžių pašventino kun. Stanislovas Zubavičius. Per 20 metų ir šis kryžius supuvo, todėl vieningai buvo nuspręsta pastatyti akmeninį, kad išliktų kaip nykstančio Buivėnų kaimo simbolis. Kaimo žmonės nuoširdžiai dėkoja kanauninkui Vladui Rabašauskui, Noriūnų seniūnui Algirdui Navickui už patarimus ir pagalbą. Kryžių pašventino kan. Vladas Rabašauskas, giesmes giedojo Palėvenės bažnyčios choras.

Visi susirinko į Vitalijos ir Valentino Baronų sodybą, kur laukė didžiulis stalas, nukrautas atsivežtinėm vaišėm. Bažnyčios choristai sugiedojo buivėniečiams skirtą himną. Buvo pagerbti labiausiai prisidėję prie šio kryžiaus statymo, seniausia kaimo gyventoja, choro dalyviai. Skambant bandonijos ir akordeono balsams žmonės ilgai vakarojo po žydinčiom obelim.

Aldona Ramanauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija